UniWeliS - Wspieranie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego poprzez profesjonalizację usług dla mobilnej kadry akademickiej - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W ostatniej dekadzie wiele uczelni w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESE) poczyniło znaczne postępy w zakresie rozwijania usług dla przyjeżdżających studentów i w profesjonalny sposób wspiera ich mobilność.

Usługi wspierające doktorantów i pracowników naukowych z różnych krajów, przyjeżdżających na średnio i długookresowe staże badawcze, nie są równie dobrze rozwinięte jak to ma miejsce w odniesieniu do studentów.

Wraz z rosnącymi ambicjami instytucji szkolnictwa wyższego w regionie CESE, dążących do tego, aby ich warsztat dydaktyczny i badania naukowe stały się bardziej międzynarodowe, pojawia się potrzeba bardziej strategicznego podejścia do wzmocnienia instytucjonalnej kultury powitalnej i dalszej profesjonalizacji usług dla tej grupy docelowej.

W ramach finansowanego przez UE projektu Erasmus+ UniWeliS stworzone zostaną praktyczne narzędzia ułatwiające takie działania, odzwierciedlające konkretne realia instytucjonalne szkolnictwa wyższego w regionie docelowym, przy jednoczesnym wykorzystaniu synergii z innymi już istniejącymi usługami wsparcia świadczonymi na poziomie instytucjonalnym, lokalnym lub krajowym (np. sieć EURAXESS, ośrodki informacji o migracji)).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, reprezentująca Polskę w konsorcjum skupiającym sześć europejskich instytucji działających w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, współrealizuje projekt UniWeliS - Supporting internationalisation of higher education through professionalising services for mobile academic staff.

Agencja – na przestrzeni kilku lat realizacji projektu – angażuje się w szereg działań związanych z harmonogramem projektu.

Po pierwszym etapie realizacji projektu, nadzorowanym przez Academic Cooperation Association, powstanie  raport ukazujący sytuację jednostek szkolnictwa wyższego w zakresie procesu umiędzynarodowienia i ewentualnych trudności, z którymi mierzą się podczas obsługi wizytujących naukowców. Celem analizy sytuacji jest zidentyfikowanie pojawiających się barier w przebiegu mobilności doktorantów i zagranicznej kadry akademickiej, a także potrzeb (szkoleniowych) władz uczelni i pracowników administracyjnych, zaangażowanych w mobilność i wsparcie badawcze. Analiza skupi się na średnio- i długoterminowej mobilności przyjazdowej doktorantów i kadry akademickiej.

W tym etapie NAWA przeprowadza badania ankietowe oraz wywiady kwestionariuszowe z naukowcami oraz z kadrą administracyjną jednostek szkolnictwa wyższego w Polsce.

W ramach drugiego etapu, prowadzonego przez Slovak Accademic Information Agency, powstanie kompendium dobrych praktyk. Obejmie ono wskazania w zakresie wsparcia wizytujących naukowców oraz wskazania dla skutecznego przeprowadzania procesu umiędzynarodowienia. Kompendium, specjalnie dostosowane do potrzeb instytucji szkolnictwa wyższego w naszym regionie, będzie również zawierało zalecenia dotyczące wdrażania pewnych procesów, a także przykłady realizacji współpracy lokalnej.

NAWA zbierze funkcjonujące dotychczas w Polsce modele wsparcia wizytujących naukowców oraz zaproponuje inne dobre praktyki w procesie umiędzynarodowienia jednostek szkolnictwa wyższego.

Trzeciemu etapowi realizacji projektu będzie przewodniczyć NAWA. Zadaniem tego etapu będzie stworzenie modelu szkolenia dla pracowników administracyjnych jednostek szkolnictwa wyższego. Tworzenie programu treningowego będzie składało się z następujących kroków: analiza raportu, powstałego po pierwszym etapie projektu. Dzięki temu będziemy starali się odpowiedzieć na pojawiające się trudności w procesie umiędzynarodowienia oraz w procesie wsparcia wizytujących naukowców. Ponadto zestawimy przygotowany wcześniej katalog dobrych praktyk z sygnalizowanymi problemami, aby dzięki temu przedstawić skuteczne rozwiązania.

Czwartemu, ostatniemu etapowi będzie przewodniczyć serbski Uniwersytet w Nis. W celu zapewnienia trwałości działań projektowych i zapewnienia dostępu do szkoleń jak największej liczbie kierowników i specjalistów szkolnictwa wyższego, zostanie utworzony program szkoleniowy online. Struktura szkolenia online będzie odzwierciedlać strukturę regularnego programu szkoleniowego. W związku z tym NAWA opracuje ze swojej strony jeden model szkolenia online.

Zespół UniWeliS w NAWA:

dr Zofia Sawicka – Zastępca Dyrektora NAWA (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr Artur Kołodziejczyk – sekretarz projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

dr Jolanta Buczek – lider realizacji pierwszego etapu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Paweł Skubida – wykonawca (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Oleksandr Zakharchuk – główny specjalista ds. komunikacji i promocji (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

 

Pobierz ulotkę

Udostępnij

Menu