UniWeliS - Wspieranie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego poprzez profesjonalizację usług dla mobilnej kadry akademickiej - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

ERASMUSUNIEWLIS PL v.1.1

 

W ostatniej dekadzie wiele uczelni w regionie Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej (CESE) poczyniło znaczne postępy w zakresie rozwijania usług dla przyjeżdżających studentów i  wspiera ich mobilność. Pomoc dla doktorantów i pracowników naukowych z różnych krajów, przyjeżdżających na średnio- i długookresowe staże badawcze, nie jest aż tak rozwinięta jak w przypadku wsparcia mobilności studentów. Z tego właśnie powodu powołano do życia Projekt UniWeliS.

Wraz z rosnącymi w naszym regionie ambicjami instytucji szkolnictwa wyższego, dążących do umiędzynarodowienia ich zaplecza dydaktycznego i badań naukowych, pojawia się potrzeba wzmocnienia wsparcia przyjazdów naukowców i dalszej profesjonalizacji usług dla tej grupy. W obliczu trwającej wojny w Ukrainie, aspekt ten nabiera także wymiaru humanitarnego – widzimy, jak ważne jest zapewnienie sprawnej obsługi przyjeżdżających doktorantów i naukowców.

W Projekcie UniWeliS, finansowanym przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, chcemy stworzyć praktyczne narzędzia, ułatwiające wsparcie mobilności naukowców. Mają one odzwierciedlać realia szkolnictwa wyższego w regionie, ale też wykorzystać efekt współpracy z już istniejącymi usługami wsparcia, świadczonymi na poziomie instytucjonalnym, lokalnym lub krajowym (np. sieć EURAXESS, ośrodki informacji o migracji).

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej reprezentuje Polskę w konsorcjum partnerów realizujących projekt. Partnerami są również: Slovak Academic Information Agency (Słowacja) – koordynator projektu, Academic Cooperation Association (Belgia), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bułgaria), Comenius University (Słowacja), University of Niš (Serbia).

Integracja pracowników naukowych w środowisku międzynarodowym jest kluczowym elementem umiędzynarodowienia jednostek nauki i szkolnictwa wyższego. Mobilni naukowcy, którzy otrzymują wysokiej jakości wsparcie przed pobytem, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu, mogą skoncentrować się na swoich zadaniach – zarówno naukowych, jak i dydaktycznych. Dzięki temu mają jeszcze większy wkład w pracę zespołów badawczych, których stają się częścią. To samo dotyczy jednostek goszczących, które także stają się beneficjentami tego typu działań. W naszym Projekcie chcemy pokazać, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują mobilni badacze i jak szkolić w tym zakresie zarządczą i administracyjną kadrę jednostek naukowo-badawczych.

Projekt UniWeliS podzielony jest na kilka etapów prac. Głównym celem pierwszego etapu, koordynowanego przez Academic Cooperation Association, było zdobycie wiedzy na temat trudności w przyjazdach naukowców. Rezultatem tego etapu jest raport, będący analizą istniejących barier i specyficznych potrzeb przybywających na staże doktorantów i pracowników naukowych. Z raportu wynika m.in., że  instytucje naukowe powinny wypracować krótko- i długofalowe strategie partnerstwa z instytucjami zewnętrznymi, aby konsolidować usługi wspólne oraz utrzymywać regularne wymiany na poziomie ekspertów. Poza tym raport wskazuje, że w ostatnich latach wiele instytucji naukowych w całym regionie Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej  poczyniło zauważalny postęp w przyciąganiu i wspieraniu zagranicznych naukowców (w szczególności na wczesnym etapie ich kariery). Jako Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej także wnieśliśmy istotny wkład w powstanie tego dokumentu, przeprowadziliśmy badania ankietowe i wywiady pogłębione wśród przedstawicieli i przedstawicielek polskich jednostek.

Efektem drugiego etapu jest zbiór kilkudziesięciu dobrych praktyk w zakresie przyjmowania naukowców z zagranicy. Zestaw ten przedstawia bardzo bogaty wachlarz rozwiązań – od współpracy z absolwentami po zorganizowane wsparcie w zakresie integracji społecznej, kwestie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym czy zakwaterowaniem.

Koordynowany przez naszą Agencję, etap trzeci nosi tytuł „Kompleksowy program szkoleniowy i jego wersja online”. Zadaniem tej części prac jest wypracowanie modelowego szkolenia z zakresu wsparcia mobilności doktorantów i naukowców.

Etap 1:
Raport Konsorcjum Projektu UniWeliS o barierach i specyficznych potrzebach przybywających na staże doktorantów i pracowników naukowych do instytucji w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Etap 2:
Narzędzie UniWeliS Explorer to aplikacja, będąca zbiorem 70 praktyk w 14 kategoriach. Każda z nich zawiera nie tylko szczegółowy opis obrazujący, jak utworzyć danego rodzaju usługę i jakie elementy powinna ona zawierać, ale także określa skalę potrzebnego zaangażowania czasowego i finansowego. Do każdej dobrej praktyki zostały też przypisane przykłady z rożnych europejskich uczelni, gdzie dany proces już został wdrożony. Aplikację można wykorzystać, jako zbiór dobrych pomysłów, które sprawdziły się u innych, ale też potraktować, jako narzędzie do udoskonalenie usług, które już działają w danym ośrodku.

 

Zespół UniWeliS w NAWA:

dr Zofia Sawicka – Zastępca Dyrektora NAWA, koordynator Projektu w NAWA

dr Artur Kołodziejczyk-Skowron – Starszy specjalista, Biuro Programów dla Naukowców, sekretarz Projektu (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; +48 22 390 35 90)

 

Pobierz ulotkę

Udostępnij