Promocja języka polskiego NAWA: nabór rozstrzygnięty! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Dzielenie się wiedzą o polskim doświadczeniu uchodźctwa i inicjatywach kulturalnych, zajęciach z języka polskiego jako obcego z wykorzystaniem polskiej poezji dla dzieci, książka i wykłady o najważniejszych tematach poruszanych przez współczesnych polskich pisarzy, zajęcia performatywne oparte na twórczości Brunona Schulza, a nawet cykl zajęć z zakresu najnowszego słownictwa polskiego - to tylko niektóre tematy z wybranych do finansowania projektów w tegorocznej edycji Programu Promocja języka polskiego NAWA. W sumie w ręce beneficjentów trafi ponad 1,3 mln zł.

Celem Programu jest promocja języka polskiego z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie. W tym roku dofinansowaniem wyróżniono 16 z 34 nadesłanych zgłoszeń.

Najwyższą punktację uzyskały propozycje: „Mury runą – polskie doświadczenie uchodźcze w kulturze i literaturze” oraz „Najnowsza polska leksyka – w aspekcie kulturowym”. Oba projekty realizować będzie Uniwersytet Warszawski.

Pierwszy z wymienionych będzie poruszać  zagadnienia związane z przekazaniem wiedzy o polskim doświadczeniu uchodźctwa i inicjatywach kulturalnych podejmowanych przez polskich działaczy, którym przyszło żyć i tworzyć na obczyźnie. Obejmować ma bardzo szeroką panoramę historyczną od wieku XIX aż po okres po 1945 roku. W projekcie wezmą udział studenci z Polski, Ukrainy i Niemiec.

Drugi z projektów zakłada „przeprowadzenie na zagranicznych uczelniach partnerskich (Węgry, Francja, Czech, Słowenia, Niderlandy) cyklu zajęć z zakresu najnowszego słownictwa polskiego w kontekście kulturowym, przy użyciu stworzonego na UW cyfrowego narzędzia badawczego Obserwatorium Językowe UW”. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie uczących się języka polskiego za granicą na kontakt ze współczesnym słownictwem, powszechnie używanym w mediach, w rozmowach, w dialogach filmowych itd.

 „Jako że słownictwo jest świadectwem przemian kulturowych, w czasie zajęć zostanie położony nacisk na ukazanie tego aspektu – pozwoli to słuchaczom pogłębić wiedzę o przemianach współczesnej kultury i najnowszych dziejów oraz o współczesnej Polsce. W ramach projektu zostaną stworzone infografiki dotyczące omawianych zagadnień. W ten sposób projekt przyczyni się do podnoszenia jakości nauczania języka polskiego, polskiej kultury i historii za granicą” – tłumaczą twórcy projektu.

Co szczególnie ważne, lista naszych beneficjentów stale się poszerza o nowe podmioty. W tym roku po raz pierwszy w tym gronie znalazły się: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z projektem „Język polski w kulturach pogranicza: wsparcie polonistycznych środowisk akademickich w Czerniowcach i Tybindze” oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi z propozycją „Słowo performatywne w krainie Brunona Schulza”.

Poza tym, na tegorocznej liście beneficjentów Programu znalazły się propozycje z takich uczelni i placówek naukowych, jak: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski oraz wspomniany już Uniwersytet Warszawski.

W tym roku wśród zagranicznych placówek, które są zaangażowane w realizację działań w ramach Programu, znalazły się m.in. Uniwersytet w Turynie (Włochy), Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach (Ukraina), Uniwersytet w Tybindze (Niemcy), Uniwersytet Belgradzki (Serbia), Charkowski Uniwersytet Narodowy im. W. Karazina (Ukraina), Uniwersytet Clermont-Auvergne w Clermont-Ferrand (Francja) Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy), Uniwersytet Loránda Eötvösa (Węgry), Uniwersytet w Strasburgu (Francja), Uniwersytet Karola (Czechy), Uniwersytet w Lubljanie (Słowenia) czy Uniwersytet w Amsterdamie (Holandia).

Co ciekawe, w niektóre projekty zakwalifikowane do finansowania zaangażowani są lektorzy NAWA skierowani do zagranicznych ośrodków akademickich.

Lista projektów, które otrzymały finansowanie

Więcej informacji o programie

Udostępnij