Informacja w sprawie stypendium na studia drugiego stopnia  dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, którzy odbyli  VII-semestralne  studia  pierwszego  stopnia na warunkach stypendium NAWA (dawniej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego). - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Informacja w sprawie stypendium na studia drugiego stopnia dla cudzoziemców polskiego pochodzenia, którzy odbyli VII-semestralne studia pierwszego stopnia na warunkach stypendium NAWA (dawniej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego).

Informujemy, że cudzoziemcy polskiego pochodzenia/ posiadacze Karty Polaka, absolwenci VII-semestralnych studiów pierwszego stopnia, którzy chcą ubiegać się o stypendium na studia drugiego stopnia,  powinni wystąpić do NAWA ze stosownym wnioskiem. Wnioski o przyznanie stypendium na studia drugiego stopnia (na uczelniach podległych MNiSW) przyjmowane będą do 16 marca 2018 (decyduje data wpływu do NAWA). Kandydaci składają wnioski za pośrednictwem uczelni.

Do  otrzymania ww. stypendium uprawnione są osoby, które łącznie spełniają następujące  warunki:

- nie posiadają polskiego obywatelstwa ani zgody na stały pobyt w Polsce;

- otrzymały na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ocenę co najmniej dobry;

Stypendium NAWA przyznawane jest w drodze konkursu (na podstawie oceny na dyplomie oraz średniej ocen uzyskanej w toku studiów pierwszego stopnia). Kandydaci składają wnioski za pośrednictwem uczelni.

Informacja o decyzjach dotyczących przyznania stypendiów zostanie przekazana uczelniom do 30 marca br.

Obowiązkowe elementy zgłoszenia:

Do wniosku (link: https://nawa.gov.pl/images/_Wniosek-o-stypendium-od-9-11-2017-r.pdf) kandydaci zobowiązani są dołączyć:

  1. kopię dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia z informacją o ocenie na dyplomie ;
  2. kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (karta pobytu na czas określony lub wiza);
  3. dokument potwierdzający przyjęcie przez uczelnię (lub promesa przyjęcia) na studia drugiego stopnia w trybie przewidzianym dla cudzoziemców ze stypendium NAWA z zaznaczeniem iż warunki finansowe ulegną zmianie w przypadku gdy cudzoziemiec nie uzyska stypendium;

Wysokość stawki stypendialnej dla studentów studiów drugiego stopnia: 1500 PLN miesięcznie 

Informujemy, że jest to ostatni nabór  przeprowadzany w dotychczasowym trybie ze względu na okres przejściowy w przejmowaniu obowiązków przez NAWA po zlikwidowanym BUWIWM. Otwarty nabór na stypendia dla cudzoziemców polskiego pochodzenie na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2018/19 zostanie ogłoszony w czerwcu br.

 

Udostępnij