Komunikat w sprawie rekomendacji wypracowanych przez biegłego rewidenta dotyczących: sposobu uwzględniania w ewidencji finansowo – księgowej Beneficjentów kosztów ponoszonych przez partnerów projektów oraz zasad księgowania przez Beneficjentów zaliczek - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Komunikat w sprawie rekomendacji wypracowanych przez biegłego rewidenta dotyczących: sposobu uwzględniania w ewidencji finansowo – księgowej Beneficjentów kosztów ponoszonych przez partnerów projektów oraz zasad księgowania przez Beneficjentów zaliczek/wpłat Agencji w ramach realizowanych projektów.

W listopadzie 2022 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, przy wsparciu przedstawicieli wybranych instytucji oraz biegłego rewidenta przeprowadziła warsztaty, w wyniku których:

  1. Biegły rewident wypracował rekomendacje dotyczące: sposobu uwzględniania w ewidencji finansowo – księgowej Beneficjentów Agencji kosztów ponoszonych przez partnerów projektów oraz zasad księgowania przez Beneficjentów zaliczek/wpłat Agencji w ramach realizowanych projektów – stanowiące Załącznik nr 1 do Komunikatu;
  2. Agencja, na prośbę instytucji biorących udział w warsztatach, wystąpiła o analizę prawną na temat zasadności stosowania przez Beneficjentów ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu do partnerów projektów finansowanych przez Agencję – opinia prawna stanowi Załącznik nr 2 do Komunikatu.

Przedstawione dokumenty mają charakter rekomendacji, a ich celem jest wsparcie instytucji korzystających z finansowania Agencji, w wypełnieniu wymogów programowych w zakresie finansowo – księgowym, określonych w dokumentach programowych poszczególnych naborów.

loga3

Udostępnij