20 lat państwowego systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego – doświadczenia i wyzwania - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

5 kwietnia, w gościnnych murach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja „20 lat państwowego systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego – doświadczenia i wyzwania” zorganizowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, by uhonorować wieloletnią pracę wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie i rozwój systemu certyfikacji i wspólnie spojrzeć w przyszłość jego działania.

 

20240405 NAWA 3

2024.04.05 NAWA 33

 

W reprezentacyjnej Auli Głównej SGH udało nam się zgromadzić przedstawicieli wszystkich instytucji, które tworzyły system poświadczania języka polskiego jako obcego, a więc: członków Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, ekspertów, audytorów, wizytatorów, koordynatorów zespołów, pracowników Biura Programów Języka Polskiego NAWA, którzy zajmują się certyfikacją oraz samych posiadaczy certyfikatów i studentów.

 

2024.04.05 NAWA 24

2024.04.05 NAWA 27

 

Konferencję uroczyście otworzył Rektor SGH, który następnie przekazał głos prof. Andrzejowi Szeptyckiemu, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wyraził uznanie dla osób pracujących nad certyfikacją od początku istnienia systemu i przybliżył jego historię.

 

2024.04.05 NAWA 34

2024.04.05 NAWA 40

 

Następnie wręczył ustępującym w tym roku członkiniom i członkom Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oficjalne podziękowania. Jak przyznał później prof. Miodunka – minister Szeptycki jest pierwszym przedstawicielem tak wysokiego szczebla, który pojawił się na wydarzeniu związanym z certyfikacją, co jest niezwykle ważne dla środowiska zajmującego się poświadczaniem języka polskiego jako obcego.

 

 

Wstępne słowo do gości konferencji skierował również dyrektor NAWA, dr Dawid Kostecki, który zwrócił uwagę na to, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej od samego początku swojego istnienia uczestniczy w procesie certyfikacji. Przypomniał również, że certyfikacja jest ważnym narzędziem promocji języka polskiego – naszego dobra narodowego.

 

20240405 NAWA 51

20240405 NAWA 56

 

Na konferencji nie zabrakło najważniejszych członków Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Mowa tu o profesorze Władysławie Miodunce – pierwszym przewodniczącym PKdsPZJPjO, która oficjalnie została powołana w 2003 roku i profesorze Waldemarze Martyniuku – obecnym przewodniczącym.

 

 

20240405 NAWA 57

 

 

W swoim wystąpieniu prof. Miodunka podkreślił wagę ALTE (Association of Language Testers in Europe), jako podstawowej i referencyjnej organizacji, z którą obaj profesorowie byli od początku. Wyraził też przekonanie, że certyfikacja była przełomową innowacją o charakterze strategicznym, która wymusiła nowe metody i programy nauczania.

 

20240405 NAWA 66

20240405 NAWA 67

 

Profesor Martyniuk skupił się z kolei na wyzwaniach, które obecnie stoją przed systemem certyfikacji m.in. nowelizacja przepisów prawnych, certyfikacja jako instrument polityki migracyjnej, pandemia, czy wreszcie nowe technologie, które pozwalają na przeprowadzanie egzaminów online, zastosowanie nowych technologie do oceniania prac i wykorzystanie sztucznej inteligencji. W tym kontekście warto dodać również wcześniejsze spostrzeżenia ministra i dyrektora NAWA, którzy mówiąc o lawinowym wzroście osób przystępujących do egzaminów i otrzymujących certyfikaty, wskazali na to, że przepustowość systemu padła ofiarą jego wielkiego sukcesu.

 

2024.04.05 NAWA 90

2024.04.05 NAWA 128

 

Po przemówieniach miały miejsce dwie sesje plenarne, w trakcie których osoby na różne sposoby zaangażowane w system poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego dzielili się swoimi doświadczeniami, charakterystyką pracy oraz przemyśleniami na temat teraźniejszości i przyszłości systemu oraz czekających ich wyzwań. Głos zabrali przedstawiciele zespołu autorów zadań egzaminacyjnych, zespołu audytorów, biura PKdsPZJPjO, komisji egzaminacyjnej, podmiotów uprawnionych, które przyjęły największą liczbę zdających oraz osób zdających. Wszystkim dziękujemy za wielkie zaangażowanie.

 

2024.04.05 NAWA 77

2024.04.05 NAWA 82

20240405 NAWA 125

 

Wniosków po konferencji nasuwa się wiele. Po pierwsze jesteśmy wdzięczni, że aż tyle osób zgodziło się przyjąć nasze zaproszenie i uświetnić naszą konferencję, którą uważamy za nasz wspólny sukces. Po drugie, wszyscy mieli okazję poznać historię systemu polskiej certyfikacji i tytanicznej pracy, jaką wykonali jego założyciele. Jest to osiągnięcie nie do przecenienia. Mieliśmy też okazję zobaczyć, jak wspaniali są to ludzie – pełni miłości do swojej pracy, motywacji, ambicji, ale przede wszystkim niezwykłego ciepła i humoru!

 

Doświadczenia to jedno, ale ważne jest także, że był to czas na omówienie wyzwań, jakie stoją przed systemem i możliwościach radzenia sobie z nimi. Mamy nadzieję, że wszyscy pożytecznie i miło spędzili czas i że będziemy mieli jeszcze okazję spotkać się w takim samym gronie, by uczcić kolejny jubileusz (za 5, a nie 20 lat)!

 

20240405 NAWA 12

20240405 NAWA 19

20240405 NAWA 51

20240405 NAWA 58

20240405 NAWA 91

20240405 NAWA 101

20240405 NAWA 104

20240405 NAWA 105

20240405 NAWA 102

20240405 NAWA 103

20240405 NAWA 106

20240405 NAWA 107

20240405 NAWA 108

20240405 NAWA 109

20240405 NAWA 110

20240405 NAWA 137

20240405 NAWA 13

20240405 NAWA 15

20240405 NAWA 16

20240405 NAWA 20

20240405 NAWA 92

20240405 NAWA 95

20240405 NAWA 99

2024.04.05 NAWA 26

2024.04.05 NAWA 35

2024.04.05 NAWA 54

2024.04.05 NAWA 114

2024.04.05 NAWA 116

2024.04.05 NAWA 117

2024.04.05 NAWA 118

2024.04.05 NAWA 120

2024.04.05 NAWA 129

2024.04.05 NAWA 130

2024.04.05 NAWA 131

2024.04.05 NAWA 132

Udostępnij