Anders NAWA – szansa dla zdolnej młodzieży o polskich korzeniach na łączność z krajem - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

To jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W tegorocznym, właśnie ogłoszonym naborze, są nowości. Ale cel programu Anders NAWA pozostaje niezmienny: dać uzdolnionej młodzieży polonijnej możliwość studiów w ojczystym kraju.

Anders NAWA to program stypendialny skierowany do młodych ludzi ze środowiska Polonii, którzy zainteresowani są nauką na studiach I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na polskich uczelniach, w trybie stacjonarnym, w języku polskim.

- Program Anders NAWA łączy w sobie dwa cele. Z jednej strony to działanie wpisujące się w naszą misję, jaką jest zwiększanie potencjału polskiej nauki poprzez jej umiędzynarodowienie. Z drugiej strony chcemy zapewnić uzdolnionej młodzieży polskiego pochodzenia szansę na jak najlepsze wykształcenie przy jednoczesnym zapewnieniu jej łączności z krajem przodków, jego kulturą i historią. Popularność tego stypendium i liczba składanych co roku aplikacji to dowód, że polonijna młodzież chce pamiętać o swoich korzeniach i docenia możliwość studiów w Polsce – mówi Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Potwierdzeniem tych słów są liczby. W pierwszej edycji w 2018 roku złożono 1702 wnioski w programie, w ubiegłorocznej - aż 2122. W 2018 roku przyznano 645 stypendiów, w 2021 roku – aż 973.

NAWA Anders wykresy v1 wnioski

 

NAWA Anders wykresy v1 stypendia

 

Fundamentem tego programu jest budowanie relacji z polonijną młodzieżą. Chcemy wzmacniać jej polską tożsamość. Pokazywać, jak wiele możliwości daje Polska, jak duża jest siła naszej tradycji, i to, że warto ją kultywować. Dzięki temu zyskujemy najlepszych ambasadorów zarówno dla polskiej edukacji, jak i nauki – mówi Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Młodzież polonijna, która zakwalifikowała się do programu Anders NAWA w dotychczasowych edycjach, pochodziła z różnych zakątków świata. Najwięcej osób dotąd reprezentowało takie kraje jak Białoruś, Ukraina czy Kazachstan – czyli miejsca, w których żyje spora grupa osób o polskich korzeniach. Ale nasi stypendyści pochodzą z różnych zakątków świata.

NAWA Anders mapa v1

 

Nowością w tegorocznym naborze jest poszerzenie grupy uprawnionych wnioskodawców. Dotychczas o stypendium na studia II stopnia starać się mogły tylko osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Teraz ubiegać się o udział w programie mogą także młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia poza granicami Polski. Dotąd tę szansę mieli tylko starający się o studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Systematyczne zwiększanie zasięgu Programu, wzmacnianie jego promocji za granicą oraz stała rozbudowa oferty, pozwalają dziś po raz pierwszy od 2018 r., zaprosić  na studia II stopnia osoby, które posiadają także polskie obywatelstwo, co do niedawna wykluczało ich z możliwości ubiegania się o stypendia polonijne. Warunkiem jest także obywatelstwo innego kraju oraz fakt, iż cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej oraz studiów I stopnia zrealizowały poza granicami.  Rozwiązanie to umożliwia ubieganie się o stypendium jeszcze większej liczbie zdolnej młodzieży polonijnej - mówi Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Studia mogą zostać poprzedzone kursem przygotowawczym do studiów w Polsce, który także objęty zostaje programem stypendialnym. Celem takich zajęć jest znajomości języka polskiego oraz wiedzy z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem przyszłych studiów.

Na wnioski w tegorocznym naborze na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie czekamy do 15 lipca 2022 r. - OGŁOSZENIE

Na wnioski w tegorocznym naborze na studia II stopnia czekamy do 12 maja 2022 r. – OGŁOSZENIE

 

NAWA Anders plakat v2

 

Udostępnij