Intensywnie i inspirująco! Podsumowanie delegacji do Australii - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Z początkiem marca delegacja Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i polskich uczelni udała się na targi i konferencję APAIE 2024 oraz z wizytą na australijskie uniwersytety. Spotkaliśmy się z uczelniami z Perth, Canberry i Melbourne, organizacjami polonijnymi oraz przedstawicielami biznesu.

W dniach 4-8 marca w  Perth Convention and Exhibition Centre (PCEC) odbyła się coroczna konferencja APAIE Asia Pacific Association for International Education - organizacji promującej międzynarodowe szkolnictwo wyższe w regionie Azji i Pacyfiku. Wydarzenie zgromadziło ponad 2000 przedstawicieli środowiska akademickiego z całego świata. Konferencji towarzyszyły międzynarodowe targi edukacyjne oraz specjalistyczne sesje warsztatowe. NAWA wraz z polskimi uczelniami na wydarzeniu obecna jest od początku jej istnienia. Stoisko było już organizowane w Singapurze, Kuala Lumpur oraz w Bangkoku.  APAIE w Perth to czwarta edycja z udziałem Agencji.

Uroczystego otwarcia polskiego stoiska  dokonał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Andrzej Szeptycki. Panu ministrowi towarzyszyli Konsul RP w Canberze - Marcin Kawałowski, Konsul Honorowy w Perth – Paul Bitdorf oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Narodowej MNiSW – Przemysław Skrodzki i Dyrektor Biura Programów dla Naukowców i Instytucji NAWA – Katarzyna Aleksy. Wydarzenie zgromadziło około 50 osób. Gościliśmy m.in. delegacje z Czech, Słowacji, Austrii, USA, Hiszpanii, i Indii.

Przez cały czas trwania APAIE polskie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Goście z całego świata mogli zasięgnąć informacji o programach NAWA, a także spotkać się z reprezentantami 12 polskich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu WSB Merito Poznań i Wszechnicy Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie.

Rozmawialiśmy przede wszystkim o możliwościach nawiązania współpracy międzynarodowej w zakresie poszerzania wymiany studenckiej i akademickiej, zwiększania mobilności naukowej, a także programach wspierających studentów, badaczy oraz instytucje w obszarze internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.

Spotkanie z Polonią

W czwartek 7 marca, po targach, spotkaliśmy się z klubami polonijnymi działającymi w Perth, zrzeszającymi Polaków zamieszkujących terytorium Australii Zachodniej. W spotkaniu wzięli udział członkowie klubów WA Polonia, Sikorsky Club oraz Cracovia Club. Wydarzenie otworzyła Prezes WA Polonia, Anna Niedźwiadek oraz Konsul Honorowy RP, Paul Bitdorf, który uroczyście wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej długoletnim nauczycielkom najstarszej polskiej szkoły w Australii Zachodniej -  Polskiej Szkoły im. Adama Mickiewicza w Perth. Medale otrzymały Nina Psuj i Bożena Kwintowski. Podczas spotkania przedstawiliśmy profil Agencji, a uczelnie miały możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej. Odpowiadaliśmy też wspólnie na liczne pytania związane z rekrutacją i formami studiowania w Polsce.

Program dodatkowy – Australia Wschodnia

Australijskie uniwersytety to światowa czołówka, a zarazem jedne z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni świata. Na system składa się 37 publicznych uniwersytetów oraz kilka mniejszych uczelni prywatnych. Łącznie to liczba nieprzekraczająca 50. Studia w Australii są płatne.

Największe i najlepsze australijskie uniwersytety zrzeszone są w Group of Eight (Go8). To wiodące uniwersytety prowadzące intensywne badania i otrzymujące dwie trzecie rządowych grantów badawczych przyznawanych wszystkim uniwersytetom.

Większość uniwersytetów zlokalizowana jest w Australii Wschodniej. Na Zachodnim Wybrzeżu wskazać można m.in. takie uczelnie jak: Murdoch University, The University of Western Australia czy Curtin University. Większość studentów zagranicznych australijskich uczelni to mieszkańcy  Azji  i Indii.  Są one również otwarte na współpracę z uczelniami europejskimi i amerykańskimi, dlatego po zakończeniu APAIE udaliśmy się na Wschodnie Wybrzeże, aby spotkać się z reprezentantami tamtejszych uniwersytetów.

11 marca, dzięki współpracy z Ambasadą RP w Canberze, spotkaliśmy się m.in. z przedstawicielami Australian Catholic University,  University of Canberra, Polish-Australian Business Forum oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Australii. Podczas rozmów udało nam się wymienić dobrymi praktykami w obszarze szeroko pojętej wymiany akademickiej polskich i australijskich uczelni, nawiązane zostały kontakty umożliwiające stworzenie propozycji wspólnych projektów badawczych. Co ważne - przedstawiciele świata biznesu zapewniali o gotowości wsparcia działań związanych z uniwersytecką współpracą międzynarodową.

Kolejne dni to spotkania na australijskich uczelniach w Melbourne. 12 marca pojechaliśmy na kampus Monash University. Jest to najbardziej umiędzynarodowiona uczelnia w Australii, znajdująca się w czołówkach światowych rankingów. W Monash strona polska i australijska zaprezentowały swoje oferty i propozycje współpracy. Dyskutowaliśmy na temat możliwości rozwijania wzajemnych relacji, a także  o potencjalnych obszarach synergii, które można by zbadać w przyszłości. Głównymi tematami dyskusji były: wymiana studencka i akademicka, wspólne projekty badawcze oraz zacieśnienie współpracy w już istniejących relacjach międzyuczelnianych.

Spotkanie zakończyła wizytacja ogromnego kampusu uniwersyteckiego, który sprawiał wrażenie niewielkiego studenckiego miasta. Polska delegacja miała okazję zobaczyć następujące zabudowania: L&T Building, Student Accommodation, Woodside, Makerspace, New Horizons. Wśród wymienionych znalazły się nie tylko akademiki i nowoczesne sale wykładowe, ale i biblioteki, laboratoria oraz pomieszczenia warsztatowe. Infrastruktura wywarła na nas ogromne wrażenie i mamy nadzieję, że część z podpatrzonych w Australii rozwiązań uda się przenieść na grunt polski.

Na zakończenie naszego pobytu na antypodach udaliśmy się na University of Melbourne. Uczelnia istnieje od 1853 r. a od ponad 170 lat jest jednym z liderów na australijskim rynku edukacji i nauki. Obecnie to najlepsza uczelnia w Australii, która jednocześnie plasuje się na wysokich pozycjach w trzech kluczowych rankingach międzynarodowych: 14 miejsce na świecie w rankingu QS, 32 miejsce na świecie w rankingu ARWU i 34 miejsce na świecie w rankingu THE.

To także jedna z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni. Aż 40% studentów to obcokrajowcy reprezentujący około 150 narodowości.

Tu również omówiliśmy nasze oferty programowe w kontekście rozwijania i nawiązywania współpracy w ramach wymiany akademickiej i wspólnych projektów badawczych. Po długiej i ciekawej dyskusji oprowadzono nas po kampusie uniwersyteckim, w którym historia miesza się z nowoczesnością zarówno jeśli chodzi o architekturę zabudowań, jak i wyposażenie sal wykładowych i laboratoriów.

Podsumowując kolejną edycję APAIE oraz program wizyt dodatkowych na Wschodnim Wybrzeżu trzeba podkreślić, że był to niezwykle dobrze wykorzystany czas, który pozwolił nie tylko podtrzymać relacje z dotychczasowymi partnerami w Australii oraz całym regionie Azji i Pacyfiku, ale i rozszerzyć sieć dotychczasowych kontaktów, jednocześnie pokazując polskie uczelnie jako partnera rzetelnego i oferującego najwyższy poziom kształcenia.

Cieszy duże zainteresowanie i pozytywny odbiór polskiej oferty, a także wyraźna chęć australijskich uczelni do rozwijania współpracy z Polską, a także mocna pozycja polskich badaczy i rozpoznawalność osiągnięć polskiej nauki na  świecie.

Wszystkie wydarzenia we Wschodniej Australii zostały zrealizowane w ścisłej współpracy NAWA z Ambasadą RP w Canberze.

Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej. 

 

Polskie stoisko na targach i konferencji APAIE w Perth

MicrosoftTeams image 73        Fot. NAWA

MicrosoftTeams image 77      Fot. K. Mazur, UAM

 MicrosoftTeams image 78

      Fot. K. Mazur, UAM

MicrosoftTeams image 79

    Fot. K. Mazur, UAM

Spotkanie w Ambasadzie RP w Canberze

MicrosoftTeams image 76

         Fot. NAWA

Spotkanie na Monash University w Melbourne

MicrosoftTeams image 75

     Fot. NAWA

 

Spotkanie na University of Melbourne

MicrosoftTeams image 74

       Fot. NAWA

 

Udostępnij