Intensywnie, produktywnie i inspirująco! Tak wyglądał cykl spotkań z młodzieżą polonijną w Dublinie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

POWER LOGOTYPY

Polacy stanowią największą mniejszość narodową w Irlandii, od września 2020 roku język polski został wprowadzony do irlandzkiej podstawy programowej dla szkół średnich, działa tam 60 szkół polskich. Czy jednak młodzież polonijna jest zainteresowana studiami w ojczyźnie?

W związku ze swoją liczebnością i aktywnością oświata polonijna w Irlandii jest szczególna i wyjątkowa. Na terenie Irlandii funkcjonuje aż 60 szkół polonijnych, do których uczęszcza ponad 6 tyś. polskich dzieci i młodzieży. Dodatkowo od września 2020 r. istnieje możliwość nauczania języka polskiego w irlandzkich szkołach średnich, jak i możliwość zdawania j. polskiego na irlandzkiej maturze. To ogromny potencjał i kapitał. Ambasada RP w Dublinie zawsze wspierała ten rozwój i sukces oświaty polonijnej w Irlandii, pracując cały czas nad jej dalszym rozkwitem i ekspansją, dla dobra polskich dzieci i młodzieży – podkreśla Konsul Generalny RP w Dublinie, Grzegorz Sala.

Diagnoza sytuacji oraz prezentacja oferty studiów i programów stypendialnych były jednymi z celów wizyty delegacji NAWA w Dublinie. Podkreślić należy, iż w związku ze zmianami, jakie w ostatnich latach zostały wprowadzone do programu dla Polonii Anders NAWA, o stypendium na studia I stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia II stopnia, starać się może młodzież posiadająca podwójne obywatelstwo. We wcześniejszych edycjach, o stypendium ubiegać mogły się tylko osoby posiadające udokumentowane polskie pochodzenie lub Kartę Polaka. Teraz możliwość tę mają także młodzi ludzie, którzy posiadają polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski. Zmiany te otwierają możliwość aplikowania o stypendium młodzieży polonijnej w Irlandii, która spełnia przedstawione kryterium.

Spotkania w polskich szkołach

Doskonałym wprowadzeniem delegacji NAWA w sytuację i specyfikę irlandzkiej Polonii, było spotkanie inaugurujące misję NAWA, w rezydencji Ambasady RP w Dublinie z Ambasador RP w Dublinie Anną Sochańską, Konsulem RP w Dublinie Grzegorzem Salą oraz charge d’affaires RP w Dublinie Agnieszką Skolimowską. Podkreślić należy, iż od samego początku polska placówka w Dublinie była zaangażowana w przygotowanie delegacji. Wsparcie to było nieocenione i niezwykle istotne by opracować program wydarzeń tak, by spełniał przede wszystkim oczekiwania grupy docelowej jaką była młodzież polonijna w Dublinie.

Spotkanie w rezydencji Ambasador RP w Dublinie

Wspólne zdjęcie delegacji NAWA z Ambasador RP w Dublinie Anną Sochańską, Konsulem RP w Dublinie Grzegorzem Salą oraz chargé d’affaires RP w Dublinie Agnieszką Skolimowską

W efekcie, zorganizowane zostały spotkania w trzech szkołach polskich tzw. sobotnich, do których uczęszcza największa liczba młodzieży polonijnej w Dublinie: Polska Akademia Wiedzy im. Adama Mickiewicza w Dublinie, Polska Szkoła SEN, Polska Szkoła im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie. Do szkół tych uczęszcza od 300 do nawet 900 dzieci polskich.

Dublin4

Polska Akademia Wiedzy im. Adama Mickiewicza w Dublinie

 

Dublin3

Polska Szkoła SEN

 

Dublin1

Polska Szkoła im. Janusza Korczaka przy Ambasadzie RP w Dublinie

W trakcie każdego ze spotkań, delegacja NAWA zaprezentowała nie tylko ofertę stypendialną dla młodzieży polonijnej w tym program dla Polonii Anders NAWA i ofertę programów języka polskiego, ale także system szkolnictwa wyższego w Polsce, polskie uczelnie, kierunki, infrastrukturę akademicką, sukcesy polskich studentów i naukowców oraz możliwości kontynuowania kariery naukowej po studiach. W spotkaniach, w szkołach udział wziął również lektor NAWA, wykładający język polski na kierunku Business with Polish na Trinity College Dublin, który przedstawił perspektywę nauki języka polskiego na studiach w Dublinie w kontekście prowadzenia biznesu w celu dalszej przeprowadzki oraz realizacji zawodowej w dziedzinie biznesu w Polsce.

Każde ze spotkań w szkołach zostało wzbogacone o połączenie on-line ze stypendystami dotychczasowych edycji programu dla Polonii Anders NAWA. Nino Lortkiphanidze oraz Stanislava Aprilashvili opowiedzili o swoich doświadczeniach na studiach w Polsce oraz możliwościach jakie daje stypendium NAWA.

Dublin 16

Nino Lortkiphanidze – stypendystka programu NAWA im. Andersa przemawiająca on-line do uczestników w ramach spotkania z młodzieżą polonijną w Polskiej Szkole Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli w Dublinie

Uczniowie nie byli jedyną grupą, która brała udział w spotkaniach. Wysłuchaniem wystąpień zainteresowani byli także nauczyciele i rodzice, którzy obecni byli na każdym wydarzeniu.

Zaprezentowana oferta oraz możliwości wzbudziły bardzo duże zainteresowanie ale także zrodziły liczne pytania, co owocowało rozmowami jeszcze po zakończonych wystąpieniach. Młodzież polonijna w Irlandii jest żywo zainteresowana Polską jako destynacją do kontynuowania nauki. Do kierunków, które często były wymieniane należy medycyna, prawo oraz psychologia.

Organizacja wydarzeń w Irlandii była dla delegacji NAWA doskonałą okazją do zdiagnozowania potencjalnych problemów, jakie mogą stanąć na drodze do aplikowania o udział w programie dla Polonii Anders NAWA lub w rekrutacji na studia w polskich uczelniach.

Nie tylko młodzież polonijna

Przedstawiciele NAWA mieli przyjemność spotkać się w Domu Polskim w Dublinie z przedstawicielami najważniejszych, ale i najstarszych organizacji polonijnych takich jak: Ognisko Polskie, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny, Towarzystwo Irlandzko Polskie, Forum Polonia, Polska Macierz Szkolna czy Biblioteka Polska w Dublinie.

Ponadto – z polskimi profesorami i lektorami uczącymi na irlandzkich uczelniach. Spotkanie posłużyło bezpośredniemu przedstawieniu NAWA środowisku polonijnemu w Irlandii, ale także nawiązaniu współpracy, wymianie poglądów i przedstawieniu potrzeb ze strony miejscowej Polonii.

Dublin2

Spotkanie w Domu Polskim w Dublonie

Spotkania z partnerami

Korzystając z okazji wizyty na szmaragdowej wyspie, delegacja NAWA spotkała się  z przedstawicielami dwóch miejscowych uniwersytetów: Trinity College Dublin oraz University College Dublin. Spotkania przygotowane przy wsparciu Ambasady RP w Dublinie zgromadziły przedstawicieli biur współpracy międzynarodowej, biur odpowiedzialnych za programy językowe w tym nauczanie języka polskiego jako obcego. W wydarzeniach tych udział wzięli również przedstawiciele polonii naukowej pracujący w tych uniwersytetach.

MicrosoftTeams image

Spotkanie w Trinity College Dublin

MicrosoftTeams image 1

Spotkanie w University College Dublin

 

Co dalej?

Bazując na informacjach zwrotnych uzyskanych w trakcie spotkań z Polonią oraz partnerami akademickimi, oczywistym jest fakt bycia Polski krajem atrakcyjnym z punktu widzenia osób przebywających w Irlandii.

Spotkania w polskich szkołach w Dublinie były bardzo ważne: dla uczniów były swojego rodzaju inspiracją do zastanowienia się nad powrotem do Polski, co niejednokrotnie było podkreślane po zakończeniu spotkań.

Rodzice biorący udział w wydarzeniach, również podkreślali, że długo czekali na moment w którym będą mogli poznać możliwości stypendialne dla Polonii. Wielu z nich wyraziło duże zainteresowanie Agencją i jej ofertą.

Zarówno nauczyciele, jak i dyrekcja szkół podkreślają, że podobne spotkania powinny mieć charakter cykliczny, umożliwiający stały kontakt z przedstawicielami NAWA w celu uzyskania informacji, które są bardzo ważne dla Polonii.

Jak już wskazano wcześniej, spotkania były bardzo cenne dla delegacji NAWA, gdyż pozwoliły oszacować zainteresowanie Polską jako destynacją, ale także zdiagnozować ewentualne problemy, które w drodze dotarcia na studia w Polsce mogą się pojawić.

Chciałbym bardzo mocno podkreślić, iż wizyta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej była znakomicie odebrana przez miejscową Polonię. Żywe i interaktywne wykłady przedstawicieli NAWA przeprowadzone w szkołach polonijnych w Dublinie i Domu Polskim były niezwykle cenne, w szczególności dla nauczycieli, młodzieży i rodziców. Odebrałem wiele sygnałów jak ważna to była wizyta, stwarzająca nową perspektywę i oczekiwane możliwości dot. studiowania w Polsce czy udziału w specjalnych programach, szczególne zainteresowanie wzbudził m.in. Program im. Gen. Wł. Andersa skierowany do młodzieży polonijnej – tak wizytę delegacji NAWA podsumowuje Konsul RP w Dublinie Grzegorz Sala.

Inspirujące i wnoszące nową wiedzę do dotychczasowych działań spotkania, pozwolą Agencji zaplanować współpracę związaną z Polonią w Irlandii.

Wszystkie wydarzenia, które odbyły się w trakcie delegacji do Dublina, były efektem ścisłej współpracy pracowników NAWA z przedstawicielami Ambasady RP w Dublinie oraz Konsulatu RP  w Dublinie. Obecność Ambasador RP w Dublinie Anny Sochańskiej w trakcie spotkania w Polskiej Szkole SEN, Konsula RP w Dublinie Grzegorza Sali w trakcie wszystkich spotkań z Polonią oraz charge d’affaires RP w Dublinie Agnieszką Skolimowską na spotkaniach z partnerami, podniosły rangę każdego ze wskazanych wydarzeń.

Dublin 10

Ambasador RP w Dublinie – Anna Sochańska przemawiająca na otwarciu spotkania z młodzieżą polonijną w Polskiej Szkole Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli w Dublinie

 

Dublin 01

Konsul RP w Dublinie – Grzegorz Sala przemawiający na otwarciu spotkania z młodzieżą polonijną  w Polskiej Akademii Wiedzy im. Adama Mickiewicza w Dublinie

 

Dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie, a wszystkim uczestnikom zorganizowanych spotkań, za udział, aktywność i dyskusję.

Relacja w wydarzenia w Domu Polskim, przygotowana przez TVP Polonia: https://m.facebook.com/watch/?v=821785252427684&paipv=0&eav=AfaujkF63rv_gMun_jm7p_VwxSNMD_l2RRDT5vyddZm1uVd4u-BmpnaMIl0OhWWDo0M&_rdr 

 

 

Udostępnij