Nowy Program NAWA pozwoli budować sieci absolwenckie: International Alumni - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Programy zrzeszające i aktywizujące zagranicznych absolwentów uczelni są integralną częścią uniwersyteckich programów rozwoju, kariery czy promocji. W ciągu ostatniej dekady zainteresowanie budowaniem relacji z alumnami zaczęło zyskiwać na znaczeniu w Europie. Dlaczego rola alumnów, zwłaszcza alumnów zagranicznych jest dla współczesnych uczelni tak istotna? 

Indywidualny student lub absolwent ma wyjątkową relację ze swoją uczelnią, gdyż postrzega swój związek z uniwersytetem w kategoriach osobistych. Studia za granicą są doświadczeniem transformującym i pozwalają na rozwinięcie odmiennej perspektywy od tych członków społeczności akademickiej, którzy urodzili się, kształcili i pracowali lokalnie. Te czynniki sprawiają, że potencjał studentów zagranicznych jest wyjątkowo wysoki i pozwala rozwinąć w nich bardzo znaczące w tym procesie poczucie przynależności. Konsekwentne budowanie relacji z międzynarodowymi alumnami przyczynia się do sukcesu w wielu obszarach działalności uczelni i jest korzystne dla obu stron tego procesu - dotyczy m.in. rekrutacji międzynarodowej, zwiększania szans absolwentów na zatrudnienie, pozyskiwania funduszy i środków na studia czy rozwoju kompetencji. Doceniając wagę tego typu projektów i chcąc wspierać polskie uczelnie w kreowaniu działań zgodnych z obecnymi trendami NAWA uruchamia Program International Alumni. Celem głównym inicjatywy jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą. 

Do kogo skierowany jest Program?

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować:

1) uczelnie,

2) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,

3) instytuty badawcze,

4) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające w Polsce.

W przypadku projektów partnerskich wszystkie instytucje wchodzące w skład partnerstwa muszą należeć do ww. kategorii.

 

Jaki jest harmonogram naboru?

 

IA

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij