Nabór do 6. Edycji Programu Ulam NAWA otwarty! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych, posiadających tytuł co najmniej doktora, zapraszamy do składania wniosków do kolejnej edycji Programu Ulam NAWA.

Mapka final pl 

Co roku zauważalny jest coraz większy zasięg Programu Ulam NAWA wśród międzynarodowej społeczności naukowej. Jesteśmy zadowoleni, że ogłaszamy kolejną edycję tego prestiżowego programu. Liczymy, że przyznane granty przyczynią się do trwałej współpracy i powstania międzynarodowych projektów, w których wezmą udział nasi badacze. Jest to kluczowy kierunek w procesie internacjonalizacji polskiej nauki oraz w budowaniu reputacji Polski w globalnym środowisku akademickim. Obecnie możemy śmiało stwierdzić, że Polska jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia badań naukowych. Nasze uczelnie dysponują infrastrukturą badawczą na bardzo dobrym poziomie. Nawiązywane kontakty są niezwykle wartościowe dla rozwoju nauki, stanowiąc fundament w budowaniu sieci ambasadorów naszego kraju. Wykorzystanie potencjału Programu Ulam NAWA jest wspólną odpowiedzialnością NAWA, uczelni i polskich profesorów - powiedział dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA.

Celem programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski uznanych jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. Dzięki programowi możliwy jest stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a przez to wzmocnienie potencjału polskich jednostek.

W ramach Programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

- prowadzenie badań naukowych

- odbycie stażu podoktorskiego

- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy.

Nabór w tegorocznej edycji prowadzony będzie od 15 lutego 2024 do 15 maja do godz. 15:00 czasu lokalnego, w systemie teleinformatycznym NAWA. 

Wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach Działania "Maria Skłodowska-Curie" Postdoctoral Fellowships. NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. 

Szczegółowe informacje na temat edycji 2024 dostępne są w Ogłoszeniu o naborze wniosków nr 8/2024.

Ważne zmiany w naborze 2024

Przy obliczaniu wysokości finansowania uwzględnia się:

1) stypendium miesięczne w wysokości 7500 zł

2) ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania w Polsce w wysokości 4000 zł miesięcznie

3) ryczałt na koszty podróży w zależności od kraju przyjazdu

4) wsparcie na pobyt dzieci lub dla osób z niepełnosprawnością

Okres realizacji Projektu obejmuje okres realizacji mobilności (okres pobytu w ośrodku goszczącym) plus 3 miesiące. Projekt musi zostać zrealizowany w okresie realizacji programu.

Zapas 3 miesięcy dodawany do długości pobytu w ośrodku, wprowadzony został by zmniejszyć liczbę aneksów dot. zmian dat, a przy okazji ułatwić rozliczanie pobytów, które często nie mogą się rozpocząć dokładnie pierwszego dnia miesiąca.

Dotychczasowe edycje

Dotychczas z udziału w programie mogło skorzystać 303 naukowców i naukowczyń z całego świata. Reprezentowane są m.in. takie kraje jak: Niemcy, Włochy, Brazylia, Argentyna, Egipt, Stany Zjednoczone, Australia, Chile, Meksyk, czy Wietnam. Najliczniej reprezentowane dziedziny wg klasyfikacji OECD to nauki przyrodnicze oraz inżynieryjno-techniczne.

Beneficjenci programu prowadzą badania na uczelniach i w instytutach badawczych w całej Polsce. Z dotychczasowych edycji najwięcej z nich wybrało Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnikę Wrocławską. Są, i byli także, obecni na uczelniach w Toruniu, Opolu, czy Szczecinie. Warto podkreślić, że na realizację projektów wybierane są również Instytuty PAN oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Średni współczynnik sukcesu po 5 zamkniętych edycjach wyniósł około 22%.

Szczegółowe informacje o programie, ogłoszenie oraz regulamin

Udostępnij