Nabór w siódmej edycji programu Polskie Powroty NAWA rozstrzygnięty! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie Powroty to jeden z flagowych programów NAWA. Dzięki niemu wyróżniający się polscy naukowcy, którzy dotąd rozwijali kariery naukowe za granicą, mogą kontynuować badania na krajowych uniwersytetach oraz w instytutach naukowych i badawczych. W ramach siódmej edycji finansowanie otrzyma 11 projektów.

Uniwersytet Oxfordzki, Uniwersytet w Strasburgu czy Empa Szwajcarskie Federalne Laboratoria Nauki i Technologii Materiałów, to tylko przykładowe ośrodki, z których wyróżniający się polscy naukowcy wrócą do ojczyzny, by tu kontynuować badania – mówi Dyrektor NAWA, dr Dawid Kostecki. Doświadczenie laureatów kolejnej edycji flagowego programu NAWA, wzmocni współpracę międzynarodową polskich uczelni i instytutów. To niezwykle cenne, że polscy naukowcy decydują się rozwijać swoją ścieżkę zawodową oraz zakładać zespoły badawcze w najlepszych rodzimych ośrodkach akademickich. Dzięki temu nauka uprawiana w Polsce zyskuje nowe, międzynarodowe oblicze – dodaje Dyrektor D. Kostecki.

Spośród 30 złożonych wniosków finansowanie swoich badań uzyskało 11 naukowców.

LISTA FINANSOWANYCH PROJEKTÓW

Kraje, z których przyjadą to: USA, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Rumunia i Francja. Trzy osoby na miejsce realizacji projektów wybrały Uniwersytet Warszawski, a dwie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto laureatów programu tegorocznej edycji zatrudnią także: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytet SWPS z siedzibą w Warszawie.

 

NAWA PolskiePowroty mapa v1

 

Dyscypliny, w których prowadzą badania tegoroczni laureaci, najwięcej osób - trzy - zajmuje się inżynierią materiałową a dwie naukami fizycznymi. Poza tym finansowanie uzyskały projekty z zakresu nauk o ziemi i o środowisku, nauk biologicznych, historii i archeologii, nauk chemicznych, psychologii i medycyny ogólnej.

 

Laureaci siódmej edycji o motywacjach udziału w programie i swoich badaniach

Dr inż. Krzysztof Wieczerzak z Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology na miejsce realizacji projektu wybrał Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza

Wypowiedz beneficjenta 2 1

Jednym z tegorocznych laureatów programu Polskie Powroty jest dr inż. Krzysztof Wieczerzak, który tak mówi o swoich planach badawczych: Po powrocie do Polski planuję kontynuować moją pracę naukową, skupiając się na rozwoju wysokoprzepustowej inżynierii materiałowej, z naciskiem na metody eksperymentalne. Mam nadzieję, że przyczyni się to do wzmocnienia pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Zamierzam również transferować swoją wiedzę dotyczącą komercjalizacji badań w kierunku start-upów, co może się przyczynić do wzmocnienia połączenia nauki z biznesem w Polsce. Jestem również przekonany, że moje doświadczenie zdobyte za granicą pozwoli mi wprowadzić innowacyjne podejścia i metody pracy, które będą inspiracją dla moich kolegów i studentów.

Pracujący dotychczas w Empa Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology, dr inż. Wieczerzak będzie kontynuował swoją badawczą karierę na Uniwersytecie Rzeszowskim: Decyzję o skorzystaniu z programu podjąłem, kierując się przede wszystkim możliwością dalszego rozwoju mojej kariery naukowej w Polsce oraz chęcią przyczynienia się do rozwoju polskiej nauki i gospodarki. Wpłynęły na nią także aspekty rodzinne oraz możliwość zbudowania własnego zespołu badawczego. Program Polskie Powroty zaoferował mi wyjątkową okazję do pracy w doskonale wyposażonej Katedrze Nauki o Materiałach Politechniki Rzeszowskiej oraz współpracy z wybitnymi polskimi naukowcami, co jest dla mnie źródłem ogromnej motywacji – dodał Krzysztof Wieczerzak.

Dr Aleksandra Borek zamienia University of Oxford na Uniwersytet SWPS

Wypowiedz beneficjenta 2

Wśród korzyści wynikających z udziału w programie wymienia możliwość budowania zespołu badawczego - Chcę kontynuować moje badania w dziedzinie psychologii zdrowia w Polsce, aby promować świadomość i zachowania prozdrowotne Polaków. Mam też nadzieję przyczynić się do popularyzacji roli nauk społecznych stosowanych w zdrowiu i medycynie i ich rozwoju. Program Polskie Powroty pozwoli mi na stworzenie grupy badawczej, prowadzenie własnych badań naukowych i reprezentowanie Polski w badaniach międzynarodowych – odkreśla laureatka programu.

Dr Andrzej Liebert z Insitute of Radiology, University Hospital Erlangen będzie realizował projekt
w  Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

Wypowiedz beneficjenta 2 2

Głównym aspektem badań dra Andrzeja Lieberta, które dotychczas prowadził w Klinice Uniwersyteckiej w Erlangen, jest próba zastąpienia dożylnych środków kontrastujących w rezonansie magnetycznym metodami SI. Z tego też powodu do realizacji projektu wybrał Instytut Podstaw Informatyki PAN, szczycący się szerokimi kompetencjami w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Jak sam przyznaje Program „Polskie Powroty” daje mu unikalną możliwość kontynuowania i rozwijania badań, które obecnie prowadzi w obszarze wykorzystania sztucznej inteligencji (SI) w medycynie. Kluczowa dla decyzji o skorzystaniu z programu była jego atrakcyjność pod względem możliwości zbudowania własnego zespołu naukowego bezpośrednio po powrocie do Polski. Mam nadzieję że opracowywane w ramach projektu metody staną się solidnym fundamentem do dalszego rozwoju zespołu w przyszłości. Planuję aplikować o dalsze fundusze dla tego zespołu i chciałbym, aby stał się on rozpoznawalny na arenie krajowej i międzynarodowej ze względu na opracowywane w nim metody SI”. Dodaje, że „największą obawą dotyczącą samego powrotu jest na pewno konieczność odnalezienia się w innym systemie finansowania nauki niż w Niemczech”.

Już wkrótce o badaniach wszystkich laureatów siódmej edycji programu Polskie Powroty będzie można przeczytać na stronie programu: https://polskiepowroty.pl/

 

W ciągu sześciu dotychczasowych edycji 71 badaczy skorzystało z programu Polskie Powroty. Realizują projekty w 28 polskich uczelniach i instytutach badawczych.

Najwięcej naukowców, którzy wrócili do Polski, pochodzi z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA. Dotychczas na realizację programu przekazano blisko 100 mln zł. 
Wartość finansowania NAWA dla 11 nowych projektów to ponad 16 500 000 zł.

Celem Polskich Powrotów NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia powracającego naukowca. W programie Polskie Powroty naukowcy otrzymują atrakcyjne i stabilne zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych.

Dzięki współpracy NAWA z Narodowym Centrum Nauki oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dla uczestników programu  dostępny jest również grant startowy przeznaczony na pokrycie kosztów badań w pierwszych 18 miesiącach realizacji grantów Polskie Powroty.

Odwiedź stronę programu i dowiedz się więcej o jego laureatach

 

Udostępnij