Nabór wniosków do czwartej edycji programu Preludium Bis NAWA otwarty! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza otwarcie naboru wniosków w programie umożliwiającym realizowanie zagranicznych staży doktorskich – Preludium Bis 4 NAWA. W tej edycji programu na ich finansowanie przeznaczono 4 000 000 zł.

To już kolejna edycja programu, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 4 Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów NCN PRELUDIUM BIS 4.

W dotychczas ogłoszonych naborach w ramach Preludium Bis NAWA złożono już przeszło 160 wniosków, spośród których ponad 130 Agencja przyznała finansowanie na realizację staży w 30 krajach świata (głównie w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech).

Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 3 do 6 miesięcy. Finansowanie obejmuje stypendium, ryczałt na koszty utrzymania i zakwaterowania oraz ryczałt na koszty podróży. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona.

Wniosek o finansowanie stażu zagranicznego może złożyć doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie NCN - PRELUDIUM BIS 4.

 

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w sposób ciągły w terminie do 10 grudnia 2027 r.

Szczegółowe informacje o programie, ogłoszenie oraz regulamin

 

Wspólne działania NAWA i NCN

 

Program Preludium Bis 4 jest kolejnym wspólnym działaniem NAWA oraz NCN, wynikającym z podpisanego we wrześniu 2019 roku Porozumienia o współpracy tych dwóch instytucji.

Celem współpracy NCN i NAWA jest tworzenie wspólnych form finansowania badań, mających zapewnić ciągłość i spójność prac badawczych, a także zwiększanie mobilności, która jest niezbędnym elementem na drodze do osiągania doskonałości naukowej i nawiązywania współpracy międzynarodowej.

W ramach porozumienia NCN finansuje tzw. komponent badawczy w programie Profesura Gościnna NAWA  oraz w programie Polskie Powroty. 

obraz 7

Udostępnij