Nagrodzono najlepsze koła naukowe w Polsce - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Podczas kongresu ruchu naukowego IKONA 2018 rozstrzygnięto konkurs StRuNa na najciekawsze projekty zrealizowane przez polskie koła naukowe. Poniżej przedstawiamy laureatów i wyróżnionych.

Kongres IKONA 2018 odbył się w Warszawie po raz drugi. Poświęcony jest on prezentacji osiągnięć w sferze naukowej i gromadzi m.in. liderów kół naukowych, studentów i doktorantów. Wydarzenie otworzył podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotr Müller. W programie znalazły się prelekcje i warsztaty związane z tematyką akademicką prelekcji. NAWA reprezentowana była przed dr Zofię Sawicką, Zastępcę Dyrektora Agencji, która opowiedziała uczestnikom o ofercie Agencji w zakresie wymiany międzynarodowej podczas wystąpienia „Wsparcie publiczne dla mobilności akademickiej”.

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa w kategorii 
KOŁO NAUKOWE ROKU 2018

Pierwszą nagrodę w kategorii Koło Naukowe Roku 2018 zdobyło Koło Badań Psychologicznych „Experior” z Uniwersytetu Gdańskiego.

Dwa równorzędne wyróżnienia w tej kategorii otrzymały:
- Interdyscyplinarne Koło Naukowe Geriatrii z Collegium Medicum UMK,
- Koło Naukowe Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki z ASP w Krakowie.

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa 
w kategorii OPIEKUN NAUKOWY ROKU 2018

Pierwszą nagrodę w kategorii Opiekun Naukowy Roku 2018 zdobyła dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska za wspieranie Koła Naukowego Historyków Sztuki Średniowiecza z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Trzy równorzędne wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
- dr Krzysztof J. Kaleta za wspieranie Koła Naukowego Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR z Uniwersytetu Warszawskiego,
- dr Maciej Kluz za wspieranie SKN Technologów Żywności „Ferment” z Uniwersytetu Rzeszowskiego,
- dr n. med. Bartosz Wojciuk za wspieranie SKN Mikrobiologii i Immunologii z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa 
w kategorii DEBIUT ROKU 2018

SKN Ortopedii Rekonstrukcyjnej i Onkologicznej z WUM zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Debiut Roku 2018.

Dwa równorzędne wyróżnienia otrzymały:
- Międzywydziałowe Koło Naukowe Doktorantów „Axis Mundi” z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- SKN Rynku Lotniczego „KoNtRoL” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa 
w kategorii PROJEKT ROKU 2018

Pierwszą nagrodę w kategorii Projekt Roku 2018 zdobyło SKN „Molekuła” z Uniwersytetu Gdańskiego za pierwsze badania nad wpływem produktów spożywczych na produkcję toksyn Shiga w enterokrwotocznych szczepach Escherichia coli.

Siedem równorzędnych wyróżnień w tej kategorii otrzymały:
- SKN Robotyki „SKaNeR” z Politechniki Łódzkiej za projekt: Raptors – robot do zastosowań ratunkowych,
- KN Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR z Uniwersytetu Warszawskiego za projekt: Konstytucyjne interregnum. Transformacje porządków prawnych,
- MKN Bezzałogowych Obiektów Latających High Flyers z Politechniki Śląskiej za projekt: Samolot pionowego startu i lądowania VTOL,
- KN Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD z Politechniki Wrocławskiej za projekt: Łazik marsjański Scorpio X,
- SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu za projekt: Przywrócenie warunków sukcesji w kopalni Nowogród Bobrzański dzięki rekultywacji biologicznej,
- SKN Wzornictwa „Prototyp” z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie za projekt: Pomoce dydaktyczne dla osób z niepełnosprawnością wzroku,
- KN Systemów Komunikacyjnych z Politechniki Krakowskiej za projekt: Miechów MoviGo.

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa
w kategorii WYPRAWA ROKU 2018

Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej z UAM w Poznaniu zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Wyprawa Roku 2018 za projekt:
"Studenci UAM bez Granic – Madagaskar".

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało SKN Geografów im. St. Pawłowskiego z UAM w Poznaniu za projekt: GEOpraktyki w dorzeczu Mekongu.

Rozstrzygniecie konkursu StRuNa 
w kategorii KONFERENCJA ROKU 2018

Koło Naukowe „PROgressio PROmotio” z Politechniki Poznańskiej zdobyło pierwszą nagrodę w kategorii Konferencja Roku 2018 za projekt: Konferencja Inżynierii Biomedycznej.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało SKN przy I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM za projekt: Ginekologia i Położnictwo Interdyscyplinarnie.

 

Ikona dzienIII prev 26

Udostępnij