NAWA i polskie uczelnie w Wietnamie – podsumowanie Edu&Science Meetings - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W pierwszej połowie listopada 2023 r., NAWA oraz siedem polskich uczelni udały się w delegację do Wietnamu, by tam promować polskie szkolnictwo wyższe oraz nawiązywać i wzmacniać partnerstwa z wietnamskimi uczelniami.

Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego pomiędzy Polską a Wietnamem ma długą tradycję. Od lat 50. XX wieku Wietnamczycy przyjeżdżali do Polski na studia i zdobywali wykształcenie. Tylko do końca lat 80. XX w. w Polsce studia ukończyło ponad 4000 osób w ramach stypendiów rządu polskiego. Kształcenie w tych latach było kluczowe do dobudowy Wietnamu po wojnie.

Agencja wraz z przedstawicielami polskich uczelni do Wietnamu udała się po raz drugi. Pierwszy wyjazd odbył się w 2019 r. Podobnie jak wtedy, wydarzenia w Wietnamie odbyły się przy ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Hanoi, a agenda spotkań obejmowała dwa miasta: Hanoi i Ho Chi Minh City.

W delegację udały się następujące polskie uczelnie (kolejność alfabetyczna):

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Śląska

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Uniwersytet Łódzki

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

 

W części delegacji udział wzięli także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki w składzie:

Dr Tomasz Rzymkowski, Sekretarz Stanu w MEiN, Pełnomocnik Rządu ds. Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki

Piotr Semeniuk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEiN

Krzysztof Przemieniecki, radca, Departament Współpracy Międzynarodowej MEiN

 

Ministerstwo Edukacji i Kształcenia

Cykl spotkań rozpoczął się wizytą delegacji NAWA, Ambasady RP w Hanoi oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w wietnamskim Ministerstwie Edukacji i Kształcenia. Po stronie wietnamskiej w spotkaniu wziął udział Wiceminister Nguyen Van Phuc oraz dyrektorzy ośmiu departamentów. Na wstępie podkreślone zostały szczególne relacje jakie wiążą Polskę i Wietnam, zwłaszcza w kontekście wymiany akademickiej. Właśnie tego obszaru – dotychczasowej współpracy oraz możliwościom jej rozszerzenia poświęcone było spotkanie.

Spotkania w Liceach: Liceum im. Przyjaźni Polsko – Wietnamskiej w Hanoi oraz Liceum im. Marii Curie w Ho Chi Minh City

Polska delegacja spotkała się z młodzieżą oraz dyrekcją dwóch liceów: Liceum im. Przyjaźni Polsko – Wietnamskiej w Hanoi oraz Liceum im. Marii Curie w Ho Chi Minh City.

W trakcie spotkań NAWA scharakteryzowała polski system nauki i szkolnictwa wyższego, przedstawiła ofertę stypendialną, a uczelnie opowiedziały o kierunkach studiów i zasadach na jakich można je podjąć. Członkowie delegacji odpowiadali na pytania gości spotkań, zostali oprowadzeni po szkołach a także mieli okazję odwiedzić klasy w trakcie lekcji.

Round Table na Hanoi University oraz Ton Duc Thang University

Ważnym punktem programu realizowanego w Wietnamie były spotkania w formule Round Table polskich i wietnamskich uczelni, w gościnnych murach dwóch uniwersytetów: Hanoi University oraz Ton Duc Thang University w Ho Chi Minh City.

Na pierwszym z nich, w Hanoi, uczestniczyli przedstawiciele 11 wietnamskich uczelni, z kolei na drugim w Ho Chi Minh City, pojawili się reprezentanci 8 uczelni. Prezentacje uczelni były poprzedzone prezentacją NAWA, która obrazowała możliwości finansowania wymiany i współpracy akademickiej. Po obu spotkaniach miejsce miała sesja networkingowa - uczelnie omawiały konkretne pomysły na dalsze wspólne działania naukowe.

Spotkanie z alumnami polskich uczelni w Ambasadzie RP w Hanoi oraz Ho Chi Minh City

Wyjątkowy punkt agendy stanowiły dwa spotkania z wietnamskimi alumnami polskich uczelni, zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Przyjaźni Wietnamsko – Polskiej. Spotkania były połączone z obchodami Święta Niepodległości.

W każdym z wydarzeń wzięło udział około 70 osób. Absolwentów starszego i młodszego pokolenia, którzy mieli okazję na spotkanie z przedstawicielami uczelni, które ukończyli.

Alumni polskich uczelni, to grupa nadal bardzo związana z Polską, a ich wspomnienia i wdzięczność za możliwość podjęcia czy kontynuowania studiów w Polsce, w trudnym okresie w Wietnamie wciąż są żywe. Alumni mogli wysłuchać co zmieniło się na polskich uczelniach, jakie stypendia dziś oferuje rząd polski. Delegacja natomiast miała okazję wysłuchać jak potoczyły się ich losy po powrocie do Wietnamu.

Silna pozycja języka polskiego w Wietnamie - European Languages Day, otwarcie Polish Corner Book, wizyta na Uniwersytecie Języków i Studiów Międzynarodowyc

Delegacja NAWA wzięła udział w organizowanych przez klaster Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej (EUNIC) w Wietnamie oraz ambasad państw członkowskich UE w obchodach European Languages Day. W organizację wydarzenia zaangażowana była Ambasada RP w Hanoi, a także lektor NAWA z Uniwersytetu w Hanoi i studenci z Uniwersytetu Łódzkiego przebywający w Hanoi w ramach stypendium NAWA. Podczas Europejskiego Dnia Języków lektor NAWA prowadził zajęcia z języka polskiego dla zainteresowanych uczestników, a przedstawiciele NAWA wzięli udział w tzw. “speak dating” polegającym na krótkich konwersacjach z uczestnikami spotkania i uczeniu ich podstawowych zwrotów w języku polskim.

Szczególnym momentem wizyty na Ton Duc Thang University, było otwarcie kącika polskich książek „Polish Book Conrer” – projektu realizowanego przez Ambasadę RP w Hanoi. Na początek, Ambasada przekazała 300 książek, za sprawa których studenci zainteresowani językiem polskim, polską kultura, historią i tradycją, mogą zgłębiać swoje zainteresowanie. O projekcie opowiedziała Justyna Pabian Chargé d’affaires a.i. Ambasady RP w Hanoi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele władz uczelni.

Warto zwrócić uwagę, że w ramach delegacji zespól NAWA oraz Ambasady RP w Hanoi odwiedził Uniwersytet Języków i Studiów Międzynarodowych by przedstawić możliwości współpracy, szczególnie w zakresie programów języka polskiego.

Targi polskich uczelni na Ton Duc Thang University

Wizycie na Ton Duc Thang University towarzyszyły specjalne targi polskich uczelni. Każda uczelnia biorąca udział w delegacji oraz NAWA dysponowały własnym stoiskiem informacyjnym. Studenci mieli okazję porozmawiać z przedstawicielami uczelni, poznać kierunki, które oferują a także możliwości stypendialne.

Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Kilkudniowa delegacja NAWA i uczelni do Wietnamu była bardzo intensywnym czasem. Każde ze spotkań pozwoliło na zaprezentowanie polskiej oferty, ale też poznanie ofert wietnamskich uczelni. Pomiędzy Polską Wietnamem istnieje wiele możliwości nawiązania czy tez kontynuowania współpracy. Chęć i plany widoczne są po jednej i drugiej stronie.

 

Zapraszamy do obejrzenia FOTORELACJI ze spotkań

 

Liceum im. Przyjaźni Polsko - Wietnamskiej 

BBW01363

BBW01433

 

Round Table Hanoi University

0Z5A6196

0Z5A5989

0Z5A6003

0Z5A6238

 

Polish Reception w Ambasadzie RP w Hanoi 

0Z5A6875

0Z5A6921

Round Table na Ton Duc Thang University

QHD 181

QHD 117

QHD 48

QHD 30

 

Targi polskich uczelni na Ton Duc Thang University

QHD 278

QHD 295

QHD 265

QHD 246

 

Otwarcie Polish Corner Book na Ton Duc Thang University

QHD 201

QHD 216

QHD 190

Spotkanie z alumnami ze Stowarzyszenia Przyjaźni Wietnamsko - Polskiej w Ho Chi Minh City

QHD 466

QHD 430

 

 

 

 
 

 

Udostępnij