NAWA po raz kolejny wesprze międzynarodowe partnerstwa akademickie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA otworzyła II edycję naboru wniosków do programu skierowanego do instytucji dydaktycznych, badawczych i naukowych - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki mają możliwość pozyskania środków finansowych na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia. Co istotne partnerem w projekcie złożonym przez aplikujących muszą być co najmniej 3 zagraniczne uczelnie lub jednostki naukowe, co ma za zadanie realnie wpłynąć na umiędzynarodowienie polskich ośrodków naukowych i dydaktycznych. Zaproszenie do realizacji inicjatywy mogą także otrzymać jednostki spoza sektora edukacji wyższej i badań naukowych - dla instytucji z otoczenia społecznego uczelni przewidziana jest rola partnerów wspierających w projekcie.

Celem Programu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej przez zaangażowane strony. Rezultaty projektu mają być dla uczelni podstawą do rozwoju długotrwałej współpracy z jednostkami, z którymi budowane jest Partnerstwo, w związku z czym projekty muszą wpisywać się w długofalową politykę rozwoju aplikujących.

Do kogo skierowany jest Program?

Z wnioskami o finansowanie w ramach Programu mogą występować następujące podmioty: 

  • uczelnie
  • Polska Akademia Nauk 
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk 
  • instytuty badawcze 
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Partnerem strategicznym w projekcie muszą być uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą. Liczba Partnerów strategicznych w projekcie może wynosić od 3 do 6 instytucji.

Jaki jest harmonogram naboru?

Partnertwa 2019 harmonogram

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij