Nowy nabór w Programie Welcome to Poland - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie uczelnie wyższe w ciągu ostatnich lat działalności co rok odnotowują wzorst zainteresowania wśród studentów zagranicznych. Statystyki nie są jednak jedynym zagadnieniem na jakie warto spojrzeć rozważając aspekty internacjonalizacji uczelni wyższych w Polsce. Zjawiska silnie powiązane ze wzrostem liczby studentów zagranicznych to także: uwypuklenie takich potrzeb, jak perspektywa holistyczna w zarządzaniu umiędzynarodowieniem na uczelni, uaktywnienie poziomu makro związanego z obecnością studentów zagranicznych czy - a może przede wszystkim - zwiększenie świadomości dotyczącej roli uczelni w procesie adaptacji kulturowej i integracji studentów zagranicznych. Niepodważalna jest rola uczelni wyższych w procesie adaptacji kulturowej i integracji obcokrajowców, dla których kontakt z przedstawicielami kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej jest najczęściej pierwszym kontaktem z kulturą i krajem, który dopiero poznają. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom NAWA ogłasza po raz kolejny nabór wniosków do programu Welcome to Poland.

Realizacja Programu umożliwiła dotychczas sfinansowanie 44 Projektów (około połowy wszystkich złożonych) służących przygotowaniu instytucji do przyjmowania studentów i kadry z zagranicy. Spośród wskazanych w Regulaminie 5 obszarów aktywności, wszystkie dotyczyły wsparcia szkoleniowego kadry dydaktycznej, naukowej i administracyjnej, 38 sfinansowanych projektów dotyczy przygotowania organizacyjnego uczelni do obsługi studentów i kadry z zagranicy, natomiast 23 projekty obejmują działania z zakresu rozwijania działań związanych z internacjonalizacją w domu.

Do kogo skierowany jest Program?

W Programie o finansowanie mogą aplikować następujące podmioty:

  •  uczelnie posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego,
  •  Polska Akademia Nauk,
  •  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
  •  instytuty badawcze,
  •  międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt może być realizowany w formule partnerskiej z instytucją z Polski lub z zagranicy. Parterami w projekcie mogą być: uczelnie, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki administracji publicznej lub sektor prywatny.

Jaki jest harmonogram naboru?

welcome harmonogram

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij