Ogłoszenie wyników naboru w Programie Promocja Języka Polskiego - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Stworzenie platformy e-learningowej do języka polskiego, warsztaty z kultury żywego słowa, promocja kultury polskiej i języka poprzez sztukę – takie m.in. projekty promujące język polski za granicą otrzymały dofinansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugą edycję Programu Promocja Języka Polskiego. Dofinansowanie z NAWA na promocję języka polskiego, historii oraz kultury polskiej za granicą otrzyma 15 projektów na łączną kwotę 1,2 mln zł. Uczelnie i instytuty, które będą realizowały projekty to: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

- Celem programu  Promocja Języka Polskiego jest propagowanie języka polskiego na świecie, a także upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Polski wśród szerokiego grona odbiorców zagranicznych. Nagrodzone projekty przyczynią się do podniesienia jakości nauczania języka polskiego jako obcego, wzmocnią jego prestiż, a także będą służyły budowaniu dobrego wizerunku Polski w świecie – podkreśla dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Większość wyróżnionych projektów realizowana jest z zagranicznymi partnerami. Na przykład Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk wraz z zagranicznym partnerem niemieckim (Institut für Slavistik, Universität Leipzig) będzie realizował projekt „Literatura polska bez granic. Forum języka i kultury polskiej w Saksonii”. Celem projektu jest promocja wybranych dzieł literatury, języka i kultury polskiej na Uniwersytecie Lipsku, w Saksonii oraz na terenie niemieckiego obszaru językowego. W planie są wykłady w formie artykułów literaturoznawczych, interpretujących wybrane przez studentów i wykładowców lipskiej polonistyki dzieła literatury polskiej; zdalne zajęcia językowe i literackie na polonistyce w Lipsku przeprowadzane przez literaturoznawców i lektorów z IBL PAN; tłumaczenie wykładów z języka polskiego na język niemiecki przez studentów lipskiej polonistyki na zajęciach translacyjnych oraz zaprezentowanie wykładów przez uczonych z IBL PAN podczas "Forum języka i kultury polskiej w Saksonii" w Lipsku.

Z kolei Uniwersytet Jagielloński w Krakowie wraz z Northern Illinois University w Stanach Zjednoczonych Ameryki zrealizują projekt „Polska brzmi znajomo”. Projekt skierowany jest do studentów logopedii i ich wykładowców w School of Allied Health and Communicative Disorders.  Nadrzędnym celem projektu jest promocja języka i kultury polskiej wśród amerykańskiej społeczności akademickiej, celami szczegółowymi są: zapoznanie uczestników projektu z podsystemem fonetyczno-fonologicznym języka polskiego, współczesnymi realiami społeczno-kulturowymi i elementami historii Polski oraz wykształcenie u nich elementarnych umiejętności komunikacyjnych w języku polskim, które mogą się przydać w kontakcie z dzieckiem i rodzicem polonijnym. Planowane działania projektowe to m.in. przygotowanie katalogu ćwiczeń fonetycznych i komunikacyjnych, opracowanie treści o realiach i elementach historii Polski.

Natomiast Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z ukraińskim partnerem Uniwersytetem im. Alfreda Nobla będą realizować projekt „Uczymy polskiego na Ukrainie”. Celem projektu jest przygotowanie  osób mieszkających na Ukrainie do pracy w charakterze mediatora i ambasadora polskiej kultury poprzez przeprowadzenie dedykowanego kursu zdalnego. Wykorzystane zostaną do tego nowe technologie telekomunikacyjne, wideokonferencje, gry i quizy językowe. Oddziaływanie projektu będzie szerokie: przyszli specjaliści - lektorzy, nauczyciele i ambasadorzy kultury polskiej zainteresowani pogłębianiem wiedzy o historii i języku polskim, którzy zostaną w sposób metodyczny przygotowywani do pracy, będą mieli długofalowy wpływ na wzrost popularności języka polskiego na Ukrainie.

Lista projektów

Udostępnij