Otwarty nabór na wspólne projekty badawcze - Polska-Francja (PHC POLONIUM 2024) - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Otwarty nabór wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Francuską: wsparcie mobilności naukowców prowadzących badania w polsko-francuskim partnerstwie. 

 

Celem tego programu jest rozwój i wymiana umiejętności między laboratoriami badawczymi obu krajów poprzez zachęcanie do nowych wspólnych przedsięwzięć, wspieranie zaangażowania młodych naukowców i doktorantów oraz poprzez otwarcie perspektyw rozwoju badań w kierunku projektów europejskich.

Do udziału w konkursie uprawnione są projekty reprezentujące dowolną dziedzinę nauki. Szczególna uwaga zostanie poświęcona tym, których tematyka odpowiada priorytetom Partnerstwa strategicznego między Republiką Francuską a Rzecząpospolitą Polską oraz programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa.

 

Wnioski w tym konkursie mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego w porozumieniu z jednostką z kraju partnerskiego. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie składa jednostka polska do NAWA oraz jednostka francuska do Campus France. Maksymalna kwota dofinansowania ze strony NAWA wynosi 30 000 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona wyłącznie na wsparcie mobilności polsko-francuskich zespołów badawczych: pobytu i podróży polskich naukowców do Francji.

 

Polska-Francja

 

 

W procesie selekcji merytorycznej dokonywanej przez ekspertów NAWA ocenione zostanie znaczenie naukowe wnioskowanego projektu, zaproponowana metodologia badawcza, kwalifikacje i doświadczenie obu zespołów badawczych w obszarze projektu oraz znaczenie podjętej współpracy naukowej i perspektywa jej kontynuowania. Dodatkowe punkty przysługują za spełnienie dodatkowych kryteriów, tj. udział młodych naukowców w polskim zespole badawczym, możliwość współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu oraz potencjał współpracy w ramach inicjatyw UE.

Dodatkowo, pierwszeństwo finansowania będą miały projekty mobilności z udziałem naukowców na wczesnym etapie kariery tj. naukowców, których stopień doktora lub równoważny tytuł został uzyskany mniej niż 7 lat przed datą złożenia wniosku oraz doktorantów.

Zespoły badawcze, które przejdą kolejne etapy selekcji, tj. ocenę formalną oraz merytoryczną, zostaną poinformowane o wynikach w grudniu 2024 r. Realizacja dwuletnich projektów może się rozpocząć od 01 stycznia 2025 r.

Jak co roku, do składania wniosków w konkursie na PHC POLONIUM 2024, NAWA zaprasza wraz z francuskimi partnerami: Ambassade de France en Pologne - Service de Coopération et d'Action Culturelle, Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, Ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l’Innovation. 

 

Nabór wniosków trwa do 17 lipca 2024 roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy. 

 

Szczegóły naboru dostępne na stronie NAWA.

Informacja dotycząca nabory dla beneficjentów z Francji dostępna jest na stronie Campus France.

Zapraszamy także do zapoznania się z zakładką FAQ.

Udostępnij