Otwieramy nabór do 5. edycji programu Ulam NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

NAWA zaprasza naukowców zagranicznych uczelni oraz ośrodków badawczych z tytułem doktora do składania wniosków do Programu im. S.Ulama.

To już 5. edycja programu im. Stanisława Ulama! Naszym celem jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program ULAM NAWA pozwala na przyjazdy do Polski uznanych jak i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. Dzięki programowi możliwy jest stopniowy wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a przez to wzmocnienie potencjału polskich jednostek.

Program Ulam NAWA to katalizator mobilności akademickiej w Polsce. Od pięciu lat daje zagranicznym naukowcom możliwość współpracy z polskimi badaczami i ekspertami. Dzięki wymianie doświadczeń i ożywionej dyskusji naukowej polskie jednostki badawcze mogą angażować się w jeszcze większą liczbę ciekawych i ważnych projektów, a co za tym idzie rozwijać swój potencjał naukowy. - mówi Dyrektor Generalny NAWA dr dawid Kostecki.

Do tej pory rozstrzygnięto 4 nabory, a w każdym z nich złożono kilkakrotnie więcej wniosków niż wskazywałoby na to zaplanowane finasowanie.  Średni współczynnik sukcesu po 4 zamkniętych edycjach wyniósł około 22%. Łączna liczba beneficjentów, którzy otrzymali pozytywną decyzję przekroczyła 250 osób i są to obywatele z 52 krajów.

Stypendyści programu ULAM NAWA wskazali 66 polskich instytucji i uczelni, na których chcieliby prowadzić swoje badania naukowe. Mimo, że część projektów zakończyła się, wielu stypendystów pozostała w Polsce, zatrudniając się w naszych ośrodkach na dłużej, pisząc nowe wspólne projekty i publikacje.

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony w terminie od 21 lutego do 22 maja 2023 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Ogłoszenie

Regulamin

Szczegóły naboru

ULAM PLAKAT v.1

Udostępnij