Pierwsze posiedzenie Zespołu ekspertów ds. umiędzynarodowienia - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

31 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia, którzy będą stanowić główny organ doradczy w zakresie tworzenia tego strategicznego dokumentu.

Spotkanie otworzyli dr hab. Andrzej Szeptycki, prof. UW, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr Dawid Kostecki, dyrektor NAWA.

 

2024.01.31 NAWA 4

2024.01.31 NAWA 2

 

Uczestnicy spotkania podkreślali, że umiędzynarodowienie nie może być celem samym w sobie. Strategia, którą chcemy stworzyć, musi opierać się na polityce naukowej państwa i umocowaniu legislacyjnym. Podobnie jak Niemcy, Słowacja, Czechy i Austria, Polska też powinna mieć dokument określający strategiczne cele umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Minister Andrzej Szeptycki powiedział, że współpraca międzynarodowa w nauce jest rzeczą niezbędną i zjawiska, takie jak pandemia COVID-19, wojna rosyjsko-ukraińska, ocieplenie klimatu czy sztuczna inteligencja mają charakter wybitnie transnarodowy i wymagają współpracy międzynarodowej, dlatego potrzebujemy dobrej strategii umiędzynarodowienia nauki.

Ten dokument powie nam, jak dobrze i skutecznie polską naukę umiędzynarodowić. Cieszę się, że do prac nad krajową strategią, którą ma wypracować NAWA w ścisłej współpracy z MNiSW, włączeni zostali także przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych i innych podmiotów działających w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego – zaznaczył.

 

Minister wskazał różne podmioty, którym powinna służyć strategia umiędzynarodowienia. Myśląc o potrzebach tych grup, musimy zwrócić uwagę zarówno na takie aspekty, jak: podniesienie jakości badań, umiędzynarodowienie edukacji oraz traktowanie nauki także pozaakademicko i dostrzeganie roli, jaką odgrywa w szeroko pojętej polityce państwa.

 

Po oficjalnym otwarciu spotkania, Minister Szeptycki oraz Dyrektor NAWA wręczyli akty powołań do Zespołu Ekspertów ds. Krajowej Strategii Umiędzynarodowienia, w którym znaleźli się:

 1. prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk, Przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej
 2. prof. dr hab. Magdalena Blum, Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, reprezentująca Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych
 3. dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS, Przewodnicząca Komisji ds. Międzynarodowych Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 4. dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej, Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
 5. prof. dr hab. Marcin Gruchała, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 6. prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
 7. prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 8. Anna Kiryjow-Radzka, Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „Prom”, SGGW — Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 9. Ewa Kiszka, Przewodnicząca International Relations Offices Forum
 10. Michał Klimczyk, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 11. Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 12. prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej
 13. dr hab. Stanisław Mocek, Prof. Collegium Civitas, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych, Rektor Collegium Civitas
 14. dr Robert Musiałkiewicz, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
 15. Jakub Piechota, Dyrektora Centrum Badawczego Akademii Kopernikańskiej
 16. prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Wiceprzewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego
 17. Dr Anna Plater-Zyberk, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk
 18. Agnieszka Ratajczak, Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 19. Waldemar Siwiński, Prezes Założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy
 20. prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak, przedstawiciel Polskiej Akademii Umiejętności Delegat PAU do Współpracy Międzynarodowej
 21. dr Olga Witkowska-Piłaszewicz, Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców
 22. Michał Wójtowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Sieć Badawcza Łukasiewicz
 23. Andrzej Żyławski, Pełnomocnik Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich ds. Kontaktów Międzynarodowych
 24. prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 

Prof. dr hab. Magdalena Blum, Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, reprezentująca Konferencję Rektorów Uczelni Artystycznych
 
Dr hab. Katarzyna Byrka, prof. Uniwersytetu SWPS, Przewodnicząca Komisji ds. Międzynarodowych Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 
Dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. Szkoły Głównej Handlowej, Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
 
Prof. dr. hab. Marcin Gruchała, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 
Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
 
Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Przewodnicząca Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
Anna Kiryjow-Radzka, Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich PROM, SGGW
 
Ewa Kiszka, Przewodnicząca International Relations Offices Forum
 
Michał Klimczyk, Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 
Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 
Prof. dr. hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Śląskiej
 
Dr hab. Stanisław Mocek, Prof. Collegium Civitas, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych, Rektor Collegium Civitas
 
Dr Robert Musiałkiewicz, Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych. prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku
 
Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Wiceprzewodniczący Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej i Krajowej Uniwersytetu Śląskiego
 
Dr Anna Plater-Zyberk, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk
 
Agnieszka Ratajczak, Dyrektor Działu Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 
Dr Olga Witkowska-Piłaszewicz, Przewodnicząca Rady Młodych Naukowców 
Michał Wójtowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Sieć Badawcza Łukasiewicz
 
Andrzej Żylawski, Pełnomocnik Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich ds. Kontaktów Międzynarodowych
 
Prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 

Po ceremonii głos zabrali Dyrektor NAWA, dr Dawid Kostecki oraz Wicedyrektor NAWA dr Zofia Sawicka, którzy zaprezentowali plan prac nad strategią umiędzynarodowienia i wydarzenia zaplanowane na 2024 r. Omówione zostały najważniejsze cele projektu, którymi są:


1. tworzenie i wdrażanie strategii umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki
2. wypracowanie mechanizmów zapewniania wolności akademickiej i bezpieczeństwa
3. podnoszenie kompetencji w tematyce objętej projektem.

 

2024.01.31 NAWA 9

2024.01.31 NAWA 9

 

Podczas spotkania dyskutowano także nad najważniejszymi trendami w zakresie umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego w UE i na świecie. Wśród najważniejszych czynników zwiększających poziom umiędzynarodowienia wskazano: międzynarodowe programy studiów, wspólne projekty badawcze oraz kwestię pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej i z zagranicy. Uczestnicy dyskusji kilkakrotnie odnosili się do Polityki Naukowej Państwa, uchwalonej w 2022 roku, podkreślając, że będzie ona stanowić ważny punkt odniesienia w wieloetapowym i złożonym procesie prac nad krajową strategię umiędzynarodowienia.

W ramach projektu powołane zostały trzy podzespoły. Pierwszy będzie się zajmować mobilnością studentów i umiędzynarodowieniem kształcenia. Drugi — mobilnością naukowców (doktorantów i kadry) i umiędzynarodowieniem nauki. Trzeci podzespół został powołany ds. dyplomacji naukowej.

 

2024.01.31 NAWA 9

2024.01.31 NAWA 9

2024.01.31 NAWA 9

2024.01.31 NAWA 9

2024.01.31 NAWA 9

2024.01.31 NAWA 9

2024.01.31 NAWA 9

Udostępnij