Polska otwarta na studentów z Afryki - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polska od lat stanowi atrakcyjne miejsce do studiowania dla zagranicznej młodzieży. Najlepiej świadczą o tym liczby. W latach 2019/2020 zagraniczni studenci na naszych uczelniach to ponad 82 tys. osób ze 179 krajów. W ciągu ostatnich dziesięciu lat czterokrotnie wzrosła w Polsce liczba studentów z Afryki.

Polskie uczelnie, uczestnicząc w programach umiędzynarodowienia życia akademickiego, podnoszą  jakość obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej, a także promują postawy otwartości i tolerancji oraz ułatwiają integrację studentów obcego pochodzenia nie tylko ze społecznością akademicką, ale i lokalną. Temu służą takie programy jak Welcome to Poland, przygotowane przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Do tej pory wśród projektów, które zyskały dofinansowanie, znalazły się takie jak m.in. aplikacja mobilna, umożliwiająca poruszanie się po terenie Uniwersytetu Wrocławskiego, która – dodatkowo – ma być informatorem o mieście oraz opowiada o historii i kulturze Polski, rodzaj przewodnika z podstawowymi informacjami dla studentów zagranicznych Uniwersytetu Gdańskiego, anglojęzyczne oznakowanie budynków i opracowanie obcojęzycznych wersji strony głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, wydarzenia promujące interkulturowość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Do tego jeszcze szkolenia z zakresu różnic kulturowych czy kursy językowe dla kadry akademickiej i pracowników administracyjnych. Wszystko po to, by polskie uczelnie stały się bardziej przyjazne dla studentów z różnych zakątków świata.

Z kolei w programie Banach NAWA, stworzonym jako pomoc stypendialna ze strony Polski dla osób z krajów rozwijających się, a umożliwiającym studia na polskich uczelniach, sporą grupę aplikujących stanowi młodzież pochodząca m.in. z krajów Afryki. W zeszłorocznej edycji programu młodzież z tego kontynentu stanowiła 30% wszystkich uczestników. Było ich 193. Najwięcej uczestników pochodziło z Nigerii (104) i Etiopii (54).

Co więcej, w ogłaszanym właśnie dziś, nowym naborze do programu, nadal przedstawiciele krajów afrykańskich mogą brać udział. Osoby dotąd studiujące w ogarniętej dziś wojną Ukrainie mogą starać się o studia w Polsce.

Warto także zaznaczyć, że obywatele krajów afrykańskich – po przybyciu na teren naszego państwa – mogą na koszt polskiego rządu otrzymać możliwość powrotu do swojej ojczyzny.

I dlatego uznajemy wpisujące się w rosyjską propagandę m.in. doniesienia telewizji Al Jazeera o nierównym traktowaniu obywateli krajów afrykańskich na granicy polsko-ukraińskiej za nieprawdziwe i stawiające Polskę w niekorzystnym świetle. Oczekujemy rzetelnego przedstawiania faktów, które oddawać będą rzeczywistą sytuację w Polsce. Zgodnie z zapewnieniem Ministerstwa Edukacji i Nauki żaden uczeń oraz student nie zostanie pozostawiony bez pomocy.

Udostępnij