Polska współorganizatorem wydarzenia ONZ - 9. obchody „Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce” - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Już po raz dziewiąty odbędzie się wydarzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych mające na celu podkreślenie roli kobiet i dziewcząt w nauce. Polska znalazła się w wąskim gronie siedmiu państw członkowskich ONZ koordynujących tegoroczne obchody, które odbędą się w dniach 8-9 lutego 2024 r. Dzięki zaangażowaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej weźmie w nich udział dr Justyna Marchewka-Długońska, koordynatorka zespołu badawczego, który otrzymał finansowanie w ramach Grantów Interwencyjnych NAWA 2023.

22 grudnia 2015 roku ustanowiono dzień 11 lutego „Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce”. Ma on na celu podkreślenie kluczowej roli, jaką odgrywają kobiety i dziewczęta w środowiskach naukowych i technologicznych, ale też zwrócenie uwagi na potrzebę zapewnienia kobietom możliwości uczenia się i pracy na równych warunkach.

Obchody „Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce” są organizowane przez ONZ od 2016 r. Każda edycja obchodów ONZ porusza inną tematykę. W 2023 r. dyskutowano o tym, w jaki sposób innowacje i nauka przyczyniają się do wdrażania Agendy 2030 oraz poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju. W tym roku motywem przewodnim jest walka z ubóstwem, głodem, zmianami klimatu oraz pokój i bezpieczeństwo.

Wydarzenie podobnie jak w latach ubiegłych odbędzie się w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, a za jego koordynację odpowiada Royal Academy of Science International Trust (RASIT) wraz z gronem państw członkowskich ONZ. W tym roku będą to: Polska, Kostaryka, Filipiny, Liban, Rwanda, Portugalia i Malta. Ponadto obchody wspiera szerokie grono tzw. współsponsorów, czyli państw wyrażających polityczne poparcie dla inicjatywy.

Strona wydarzenia

Udział Polski w wydarzeniu

Stałe Przedstawicielstwo RP przy ONZ w Nowym Jorku od początku współsponsoruje, a od kilku lat współorganizuje obchody „Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce”. To nie tylko zaangażowanie w kwestie organizacyjno-logistyczne i promocyjne wydarzenia, ale i istotny wkład merytoryczny jaki stanowi delegowanie przedstawicieli Polski do udziału w panelach tematycznych. W tym roku mamy czym się pochwalić. Polska wraz z Libanem będzie moderować panel dotyczący udziału kobiet w zagadnieniach z zakresu pokoju i bezpieczeństwa, pt. Women in Science Leadership for Peace and Security. W imieniu Polski panel moderować będzie Krzysztof Szczerski, Ambasador, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

W panelu wysokiego szczebla z udziałem prezydentów, premierów i ministrów głos zabierze Minister ds. Równości Katarzyna Kotula.

To nie jedyne polskie akcenty podczas obchodów. Dwie polskie panelistki – dr Justyna Marchewka-Długońska oraz p. Julia Stankiewicz z NASA zabiorą głos w panelu poświęconym m.in. kwestiom zmian klimatu pt. Women in Science Leadership in the United Nations.

Dr Justyna Marchewka-Długońska, antropolog fizyczny z Wydziału Biologii Człowieka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaprezentuje swój projekt badawczy: „Wpływ ekstremalnych zjawisk klimatycznych na stan zachowania stanowisk archeologicznych w Peru”. - Nasz zespół składa się z badaczy i studentów, których wspólnym celem jest zachowanie stanowisk archeologicznych prekolumbijskich w dolinie Barranca w jak najlepszym stanie. Chcemy zwrócić uwagę na problem niszczenia stanowisk archeologicznych w Peru, które z jednej strony wynika z grabieży, ale z drugiej strony, naszym zdaniem, istotniejszy z punktu widzenia ochrony całych stanowisk, to zniszczenia spowodowane ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi - wyjaśnia dr Marchewka-Długońska.

PolishScientistsMovingWorldForward v2 1

Na marginesie obchodów zaprezentowana zostanie wystawa autorstwa Ambasady RP w Waszyngtonie, poświęcona postaci Marii Skłodowskiej-Curie, pt. "The Lady of Radium: The Life of Maria Skłodowska-Curie." Więcej o wystawie: https://www.gov.pl/web/usa-en/the-lady-of-radium-the-life-of-maria-sklodowska-curie--an-original-exhibition-by-the-embassy-of-poland-in-washington-dc

NAWA wspiera międzynarodową widoczność polskiej nauki

Agencja jest instytucją, która wspiera mobilność akademicką i naukową jak również promocję języka i kultury polskiej. Należy podkreślić, że szczególny nacisk w codziennej pracy instytucji, kładziony jest na promocję studiów w Polsce i prowadzenia w kraju badań naukowych. W przypadku tych drugich, w 2021 r. utworzona została kampania „Research in Poland”, której celem jest promowanie Polski jako miejsca do prowadzenia badań na wysokim poziomie, prezentowanie sukcesów polskich naukowców oraz międzynarodowych zespołów badawczych z udziałem Polski. To także wyszukiwarki grantów i pracy oraz informacje o dostępnej w Polsce infrastrukturze badawczej.

Udostępnij