Polskie Powroty: z prestiżowych ośrodków za granicą na krajowe uczelnie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie Powroty to jeden z flagowych programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Dzięki niemu wyróżniający się polscy naukowcy, którzy dotąd rozwijali kariery naukowe za granicą, otrzymują dogodne warunki pracy na krajowych uniwersytetach oraz w instytutach naukowych i badawczych. NAWA ogłosiła wyniki naboru kolejnej, piątej już edycji programu. Tym razem do kraju powraca 11 naukowców i naukowczyń.

Celem Polskich Powrotów NAWA jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia pracy na polskich uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych. Finansowanie w ramach programu obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty adaptacji miejsca pracy i przesiedlenia powracającego naukowca.  Dzięki współpracy NAWA z Narodowym Centrum Nauki dostępny jest również tzw. komponent badawczy, czyli grant startowy przeznaczony na koszty badań naukowych z zakresu badań podstawowych. Dzięki temu  Polskie Powroty otwierają przed uczonymi możliwości osiągnięcia samodzielności naukowej, często konkurencyjne wobec warunków, jakie mieli nawet w najbardziej prestiżowych ośrodkach na świecie.

- Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej służą zwiększeniu potencjału polskiej nauki poprzez umiędzynarodowienie. Zależy nam na tym, by nie tylko dawać szansę naszym naukowcom na zdobywanie międzynarodowych doświadczeń w najlepszych ośrodkach na świecie, ale też umożliwiać tym, którzy już rozwinęli swoje kariery za granicą, powroty do Polski. Chcemy, by naukowcy zyskali stabilne warunki pracy w kraju, żeby mogli jak najlepiej wykorzystać zdobyte doświadczenie i sieci kontaktów  oraz zbudować własne zespoły badawcze - mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Spośród 51 wniosków finansowanie swoich badań uzyskało  11 naukowców i naukowczyń. W grupie tej jest niemal tyle samo kobiet (5), co mężczyzn (6). Troje laureatów przyjedzie z Belgii, po dwoje z Niemiec i USA, po jednym z Holandii, Japonii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Na miejsce realizacji swoich projektów po dwoje kandydatów wybrało Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym laureatów programu zatrudnią też: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz Instytut Matematyczny PAN.

Jeśli chodzi o dyscypliny, w których prowadzą badania tegoroczni laureaci, najwięcej osób - po 2 - zajmuje się naukami chemicznymi i biologicznymi. Poza tym finansowanie uzyskały projekty z zakresu matematyki, nauk fizycznych, inżynierii chemicznej, inżynierii materiałowej, nauk o ziemi i o środowisku, a także języków i literatury.

- Mobilność naukowców zawsze sprzyjała wymianie myśli, zdobywaniu nowego doświadczenia i współpracy. Polscy naukowcy od lat wyjeżdżali za granicę i tak też było ze mną, gdy kilka lat temu wyjechałem na staż podoktorski na Uniwersytecie w Edynburgu. Jednak zawsze chciałem wrócić do Polski i tutaj założyć własną grupę badawczą. Dzięki Polskim Powrotom miałem taką możliwość – mówi dr Tomasz Turowski, laureat poprzedniej edycji Polskich Powrotów NAWA, dziś realizujący swój projekt w  Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Łączny budżet tej edycji Polskich Powrotów wyniósł ponad 17,5 mln zł.

Lista projektów finansowanych

Udostępnij