Polsko-hiszpańskie spotkanie networkingowe w Warszawie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

20 października w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej spotkali się przedstawiciele 12 polskich i 10 hiszpańskich uczelni wyższych, aby rozmawiać o międzynarodowej współpracy i wsparciu mobilności akademickiej.

To pierwsze tego typu wydarzenie, które odbyło się podczas hiszpańskiej prezydencji w Unii Europejskiej, zorganizowane przez Hiszpańską Agencję ds. Internacjonalizacji Edukacji (SEPIE) i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Podczas spotkania zostały zaprezentowane role obu instytucji w dziedzinie umiędzynarodowienia oraz wzmocnienia dwustronnej współpracy..

Spotkanie otworzyli prof.  dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Studiów Politechniki Warszawskiej, José Aurelio Llaneza Villanueva, Dyrektor Biura Internacjonalizacji Hiszpańskiego Szkolnictwa Wyższego i dr Dawid Kostecki, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W mowach otwierających zgodnie podkreślono chęć dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy Polską a Hiszpanią w obszarze wzmacniania mobilności akademickiej, wymiany studenckiej oraz wymiany doświadczeń i idei w ramach wspólnych badań naukowych. Na plan pierwszy wysuwały się nie tylko działania NAWA i SEPIE w zakresie finansowania projektów naukowych, ale także szeroka i intensywna współpraca pomiędzy uczelniami w ramach sojuszy europejskich, również w ramach takich inicjatyw, jak Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie, zainicjowaną przez NAWA.

 BOG0175

 

Podczas sesji poświęconej dobrym praktykom i osiągnięciom w zakresie dotychczasowej współpracy uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z rozwiązaniami Uniwersytetu w Oviedo oraz Politechniki w Walencji. Uwagę zwracał szczególnie udział uczelni w sojuszach europejskich oraz zaangażowanie w inicjatywę Erasmus Without Papers. Podkreślano ważną rolę i wkład polskich uczelni w realizację wspólnych projektów edukacyjnych i naukowych.

 BOG0175

 

Ostatnia sesja miała formułę krótkich rozmów stolikowych, podczas których uczestnicy z obu krajów wymienili się doświadczeniami i propozycjami inicjatyw w zakresie wspólnych projektów naukowych, krótko- i długoterminowych programów wymiany akademickiej, krótkich form edukacyjnych, takich jak warsztaty i kursy językowe czy kulturowe, a także wymiany kadry akademickiej. Podczas spotkania uczestnicy wyrazili zainteresowanie udziałem w podobnych wydarzeniach, dotyczących współpracy z Niemcami, Wielką Brytanią i Włochami, a także chęć organizacji spotkania dla uczelni medycznych.

 DSC4057 kopia 2

 

Polsko-hiszpańskie spotkanie networkingowe okazało się skuteczną platformą wsparcia współpracy między dwoma narodami. Dzięki inicjatywom takim jak Program SPINAKER NAWA, PROM NAWA i Partnerstwa Akademickie, Polska i Hiszpania stworzyły solidną sieć kontaktów akademickich i badawczych. Spotkanie to stanowi cenną okazję dla naukowców, studentów i instytucji do spotkania się, wymiany pomysłów i zbadania dalszych możliwości współpracy, wzmacniając nierozerwalną więź, która została ustanowiona dzięki wspólnym przedsięwzięciom badawczym. – podsumował wydarzenie Dyrektor NAWA, dr Dawid Kostecki.

 

 

Udostępnij