Program Prom – nowy nabór, nowe możliwości! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

FERS RP UE NAWA poziom kolor

Po długiej przerwie rusza nabór do kolejnej edycji Programu PROM. Jego celem jest umiędzynarodowienie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez krótkookresową wymianę akademicką.

Ze względu na pandemię COVID-19 ostatni nabór w programie odbył się w 2019, a projekty wówczas wyłonione, były realizowane jeszcze w 2023 roku. W tym roku z radością ogłaszamy nowy nabór, w którym po raz pierwszy z wymiany stypendialnej będą mogli skorzystać studenci studiów I i II stopnia.

Program PROM – krótkookresowa wymiana akademicka  umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w środowisku międzynarodowym, które uczestnik mobilności może wykorzystać w różnych momentach rozwoju kariery zawodowej. Ułatwia on również polskim uczelniom i jednostkom naukowym nawiązywanie i zacieśnianie współpracy z instytucjami z zagranicy.

Poprzednie edycje w liczbach:

Tytul 1

Publikacja o programie PROM

3 października 2023 roku odbyła się konferencja poświęcona programowi, transmisję wydarzenia można obejrzeć tutaj.

 

Nabór 2024

W programie PROM możliwe jest finansowanie krótkookresowych mobilności, służących podnoszeniu kompetencji osób studiujących, doktorantów i doktorantek, osób z kadry akademickiej, np.:

  • aktywny udział w konferencji za granicą (wystąpienie, w tym udział w sesji posterowej),
  • pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej, artykułu naukowego,
  • udział w szkole letniej, szkole zimowej,
  • wykonanie pomiarów z wykorzystaniem unikatowej aparatury, testowanie aparatury badawczej, unikalnego instrumentarium artystycznego,
  • udział w krótkich formach kształcenia, tj. kursach w tym intensywnych zaliczanych do procesu kształcenia, warsztatach, stażach zawodowych lub stażach przemysłowych, wizytach studyjnych, w tym również realizowanych u przedsiębiorców,
  • wykonanie kwerend archiwalnych lub bibliotecznych,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych,
  • udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego.

Wyjazdy i przyjazdy stypendialne mogą trwać od 5 do 30 dni. Wszystkie aktywności będzie można zrealizować w formule stacjonarnej, zdalnej i mieszanej w okresie od 01.10.2024 r. do 30.09.2025.

Wniosek należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem Systemu NAWA do 19 czerwca 2024 roku.

UWAGA: Wnioskodawcą jest instytucja – uczelnia, instytut naukowy/ badawczy lub federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Ogłoszenie o naborze wraz z załącznikami

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tej edycji programu wynosi 30 000 000,00 zł.

Program PROM – krótkookresowa wymiana akademicka stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych naborów realizowanych ze środków PO WER. Jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Krótkookresowa wymiana akademicka sposobem na podniesienie jakości kształcenia w instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki” o numerze FERS.01.05-IP.08-0218/23.

Projekty FERS

 

Udostępnij