NAWA na Światowym Kongresie Kopernikańskim - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 O roli międzynarodowej współpracy naukowej oraz programach NAWA rozmawialiśmy podczas panelu dyskusyjnego zamykającego Światowy Kongres Kopernikański w Toruniu.

fot. udostępniona przez Akademię Kopernikańską

W dniach 19-21 lutego w Toruniu odbył się I Światowy Kongres Kopernikański. Wydarzenie otworzyli Rektorzy trzech uniwersytetów – prof. Andrzej Sokala z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. Jacek Popiel z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Jerzy Przyborowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wszystkie te trzy uczelnie historycznie związane są z postacią wielkiego polskiego naukowca, który zasłynął przede wszystkim dzięki swemu rewolucyjnemu dziełu O obrotach sfer niebieskich, przedstawiającemu heliocentryczny model Układu Słonecznego.

Wciąż jednak niewielu osobom Mikołaj Kopernik znany jest jako polihistor, matematyk, ekonom, kartograf czy filozof. O wszystkich dziedzinach, będących przedmiotem zainteresowania wielkiego astronoma przypomnieli organizatorzy kongresu, umieszczając w programie wydarzenia wykłady, debaty i panele dyskusyjne, nie tylko związane z astronomią i astrofizyką, ale i te dotyczące prawa, ekonomii, finansów, nauk politycznych, teologii i filozofii. Tę naukową wszechstronność i różnorodność odzwierciedla również skład poszczególnych Izb nowo powołanej Akademii Kopernikańskiej, której członkowie są uznanymi badaczami wielu dziedzin, związanymi z ośrodkami akademickimi i badawczymi z całego świata.

Tam, gdzie mówi się o międzynarodowej współpracy naukowej nie mogło oczywiście zabraknąć Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Od początku naszego istnienia wspieramy mobilność akademicką poprzez nasze programy, umożliwiając badaczom z całego świata tworzenie sieci kontaktów i wymianę doświadczeń, a także pracę nad wspólnymi projektami.

21 lutego Dyrektor Generalny NAWA dr Dawid Kostecki poprowadził panel dyskusyjny Przez mobilność akademicką do wzmacniania potencjału naukowego – jak zagraniczni uczeni zmieniają polski świat nauki. W rozmowie wzięli udział: prof. Grzegorz Węgrzyn – Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej, prof. Grzegorz Królczyk - Prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej oraz stypendyści programu ULAM NAWA – prof. Lynne Bowker z Uniwersytetu w Ottawie oraz dr Munish Kumar Gupta prowadzący badania na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej.

fot. udostępniona przez Akademię Kopernikańską

Uczestnicy panelu zgodnie podkreślali, że obecnie w wielu dziedzinach nauki obszar badań nie ogranicza się do jednego miejsca i jednego ośrodka badawczego. Ważne jest więc, aby między naukowcami dochodziło do swobodnej wymiany myśli, wyników i analiz, czy zastosowanych metod pracy. Niezwykle interesujące są również wizyty w zagranicznych ośrodkach, które pozwalają porównać warunki i możliwości realizacji projektów naukowych. W XXI wieku w zasadzie niemożliwe jest prowadzenie badań czy eksperymentów w jednym tylko ośrodku badawczym, czy z użyciem jednego sprzętu badawczego, bez udziału innych naukowców.

Mobilność akademicka to jeden z tych czynników, które w ogromnym stopniu napędzają badania naukowe, pozwalają na tworzenie sieci wymiany informacji i przyspieszają transformację polskiej nauki. – przypomina dr Dawid Kostecki. Budowanie sieci kontaktów staje się więc koniecznością. Polska nauka zyskuje dzięki współpracy z zagranicznymi naukowcami. Fakt, że podejmują oni prace przy projektach realizowanych w Polsce jest czynnikiem stymulującym nasze ośrodki naukowe i jednocześnie ułatwia ich dalszy rozwój.

Polscy naukowcy już teraz stanowią część międzynarodowej społeczności badawczej, a ich merytoryczne, specjalistyczne przygotowanie jest cenione przez środowisko naukowe w wielu dziedzinach. Ważne jest, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę i dzielili się naszymi dokonaniami i doświadczeniami, zapraszając do Polski badaczy z zagranicy, tym bardziej że coraz więcej naukowców decyduje się zostać w Polsce na dłużej, aby tu kontynuować prace.

Jednym z programów wzmacniających mobilność akademicką oraz interdyscyplinarność badań naukowych jest Program im. Stanisława Ulama, do którego nabór wniosków został ogłoszony już po raz piąty. Celem programu jest zwiększanie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Pozwala on na przyjazdy do Polski uznanych i obiecujących naukowców, umożliwia im odbycie stażu, a także nawiązanie i pogłębienie współpracy naukowej w polskich ośrodkach badawczych oraz akademickich. Do tej pory liczba beneficjentów programu przekroczyła 250 osób z 52 krajów.

fot. udostępniona przez Akademię Kopernikańską

Udostępnij