Ruszają wspólne projekty badawcze pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Naborem wniosków na projekty pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, rozpoczynamy tegoroczne konkursy „Wspólne projekty badawcze”, których celem jest wsparcie mobilności naukowców prowadzących badania w partnerstwie z zagranicznymi instytucjami.

Do składania wniosków NAWA zaprasza wraz z niemieckim partnerem DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst. Wnioski mogą składać instytucje nauki i szkolnictwa wyższego. Wspólne projekty badawcze NAWA przeznaczone są na wyłącznie na wsparcie mobilności polsko-niemieckich zespołów badawczych. Konkurs otwarty jest dla wszystkich dziedzin nauki.

Nabór trwa od 3 kwietnia 2024 r. do 28 czerwca 2024 roku do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy.

Szczegóły naboru dostępne są TUTAJ.

NAWA Wspoulne projekty badawcze PL DE 824x619px

Wspólne projekty badawcze – konkursy zaplanowane na 2024 r.

Podstawą do ogłoszenia konkursów na Wspólne projekty badawcze są bilateralne porozumienia zawierane między poszczególnymi państwami, a ich celem jest wsparcie mobilności naukowców realizujących projekty badawcze, uzgodnione i prowadzone wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z poszczególnych krajów.

Wspólne projekty badawcze to konkurs otwarty na projekty ze wszystkich dziedzin naukowych, przy czym poszczególne kraje mogą każdorazowo wskazywać na dziedziny nauki, których dotyczy aktualny konkurs. Poszczególne nabory nieznacznie różnią się między sobą również pod kątem priorytetów, które każdorazowo są wyszczególnione w opisie kryteriów oceny wniosku. Cechą wspólną wszystkich naborów jest traktowanie priorytetowo projektów angażujących w ich udział polskich młodych naukowców oraz uwzględniające możliwości współpracy z partnerami społeczno-gospodarczymi w trakcie lub w rezultacie projektu.

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-8 u.p.s.w.n w porozumieniu z jednostką z kraju partnerskiego. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie składa jednostka polska do NAWA oraz jednostka zagraniczna do instytucji partnerskiej, z którą NAWA prowadzi dany konkurs. Ostateczna lista beneficjentów jest ustalana po uzgodnieniach dokonanych przez obydwie instytucje partnerskie. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł. Kwota ta może zostać przeznaczona wyłącznie na mobilność zespołów badawczych.

Otwarcie naborów w 2024 roku zaplanowane zostało na kwiecień (Niemcy i Wochy) i maj (Francja).
W procesie selekcji merytorycznej dokonywanej przez ekspertów NAWA ocenione zostanie znaczenie naukowe wnioskowanego projektu, zaproponowana metodologia badawcza, kwalifikacje
i doświadczenie obu zespołów badawczych w obszarze Projektu oraz znaczenie podjętej współpracy naukowej oraz perspektywa jej kontynuowania. Dodatkowe punkty przysługują za spełnienie dodatkowych kryteriów wskazanych w poszczególnych konkursach.

Projekty które przejdą kolejne etapy selekcji, tj. ocenę formalną oraz merytoryczną, zostaną poinformowane o wyniku w grudniu 2024 r. Realizacja dwuletnich projektów może się rozpocząć od 01 stycznia 2025 r.

Wspólne projekty badawcze FAQ.

 

Edycje 2018 – 2023 w liczbach

Obraz1 2

 22

11

 

Udostępnij