„Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” - nabór wniosków otwarty! - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do Programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” stanowiącego kontynuację podjętych rok temu działań mających na celu udzielenie wsparcia naukowcom z Białorusi.

W tegorocznej edycji zostały wprowadzone zmiany. Inicjatywa została przekształcona w jeden z programów dla naukowców, jednak jego cel wciąż jest taki sam - to wyraz solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i wsparcie represjonowanych naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce.

"Program „Solidarni z naukowcami” stwarza możliwość nie tylko pomocy materialnej, ale co ważniejsze również kontynuacji badań i pracy naukowej, która jest dla prawdziwych naukowców życiową pasją. Zdecydowaliśmy się pomóc, gdyż uważamy że najważniejsi są ludzie, ich potencjał naukowy, a nauka powinna być apolityczna”, mówi Katarzyna Specjalska, Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, która gości u siebie stypendystę ubiegłorocznej edycji. „Wymiernym efektem dobrej adaptacji naszego stypendysty są trzy publikacje naukowe przygotowane od początku roku, a także plany złożenia wniosków o trzy granty o charakterze wdrożeniowym w ramach konkursów NCBiR. Obecność białoruskiego kolegi to nowe pomysły w obszarach pracy naukowej i intensyfikacja wzajemnej współpracy. Pobyt ma charakter naukowy, ale doskonała znajomość języka polskiego umożliwia stypendyście prowadzenie seminariów i zajęć dydaktycznych ze studentami SGGW”, dodaje K. Specjalska.

Udział w programie szansą na realizację planów naukowych i finansowanie badań

„Udział w inicjatywie „Solidarni z Białorusią, naukowcy” to niepowtarzalna okazja realizacji planów naukowych, jak również zapoznania z metodologią pracy i prowadzenia badań. Warunki zagwarantowane zarówno przez Narodową Agencje Wymiany Akademickiej (NAWA) jak również Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie pozwalają nie tylko na swobodną kontynuację pracy naukowej prowadzonej na Białorusi ale również poszerzenie spektrum zainteresowań” – podkreśla beneficjent ubiegłorocznej edycji inicjatywy „Solidarni z Białorusią” docent dr Grigorij Junt, który stypendium realizuje w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. „Nieograniczony dostęp do światowych publikacji, możliwość współpracy w ramach funkcjonujących zespołów badawczych dały mi szansę rozwoju i stworzenia własnego projektu naukowego.  Inicjatywa „Solidarni z Białorusią, naukowcy” stała się dla mnie niepowtarzalną okazją pokonania barier językowych (również w zakresie języka angielskiego) jak również uczestnictwa w konferencjach, seminariach i dydaktyce. Realizacja programu daje realną możliwość zdobycia finansowania własnych badań w ramach konkursu „Solidarni z Białorusią, naukowcy” we współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z NAWA. Złożony w ramach konkursu projekt daje perspektywę dalszej pracy naukowej i rozwoju. Warto skorzystać z możliwości prowadzenia badań na polskich uczelniach ponieważ dzięki działaniom NAWA otrzymujemy perspektywę nie tylko rocznego stypendium ale również pracy naukowej i zatrudnienia”, podkreśla naukowiec.

Uprawnieni wnioskodawcy

Z wnioskami o finansowanie mogą wystąpić podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że posiadają kategorię naukową.

Wymagania dotyczące Naukowca:

  • Jest obywatelem Białorusi
  • Posiada co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk)
  • Ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie może prowadzić nieskrępowanych badań naukowych
  • Przebywa w Polsce nie dłużej niż od początku 2021 r.

WAŻNE Wnioski nie będą mogły dotyczyć Naukowców, którzy realizowali projekty w ramach działania NAWA „Solidarni z naukowcami” ogłoszonego w 2020 r.

Jakie dokumenty będą niezbędne by złożyć wniosek?

  1. Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek podpisane przez przedstawiciela prawnego Ośródka goszczącego.
  2. Życiorys Naukowca.
  3. Opis planowanych do realizacji badań naukowych i aktywności zawodowej w Ośrodku goszczącym.

Terminy

Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, do dnia 30 listopada 2021 r., do godz. 15:00 zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski, lub do wyczerpania alokacji.

Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są tutaj

strona mailing v.3

 

Pobierz grafikę


W ramach ubiegłorocznego działania realizowanego we współpracy z KRASP, przyznanych zostało 35 stypendiów dla naukowców z Białorusi.

Udostępnij