„Solidarni z Ukrainą” – polskie uczelnie zrzeszone w sojuszach Uniwersytetów Europejskich pomogą ukraińskim - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie uczelnie należące do sojuszy Uniwersytetów Europejskich, otrzymają łącznie prawie 16 mln zł na wsparcie współpracy z ukraińskimi uczelniami i to na poziomie ponadnarodowym. Wszystko to za sprawą programu „Solidarni z Ukrainą” NAWA.

Realizowany do września br. program NAWA „Solidarni z Ukrainą”, dawał ukraińskim uchodźcom możliwość kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad rozprawą doktorską lub odbycia innych dowolnych form kształcenia w polskich uczelniach i instytutach.

Zawieszenie nauczania oraz inne problemy, przed którymi stanęły uniwersytety w Ukrainie, spowodowały ograniczone możliwości prowadzenia działań związanych z misją uczelni wyższych.
W obliczu nowych wyzwań i potrzeb, Ministerstwo Edukacji i Nauki poszerzyło zakres zleconych zadań o uruchomienie możliwości wsparcia finansowego nadzorowanych przez Ministra uczelni, które wchodzą w skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich i podejmą współpracę z partnerską uczelnią lub uczelniami z Ukrainy. Wspierane działania powinny być komplementarne i synergiczne, do tych podejmowanych przez polskie uczelnie w ramach sojuszy, do których należą.

Środki, które uczelnie otrzymają na realizację projektów, to łącznie prawie 16 mln zł. Działania realizowane będą od stycznia do grudnia 2023 r.

Z dniem 20 grudnia, w siedzibie NAWA uroczystego podpisania umów w obecności dra Tomasza Rzymkowskiego Wiceministra Edukacji i Nauki, dokonali: dr Dawid Kostecki Dyrektor NAWA oraz prorektorzy trzech z 18 uczelni reprezentujące zarazem ich różne typy:

Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk  - prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej, partner sojuszu ENHANCE

Dr hab. Marta Mendel - prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, partner sojuszu The Green European University

Dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH  - prorektor ds. współpracy z zagranicą Szkoły Głównej Handlowej, partner sojuszu The European University of Social Sciences

- W ramach inicjatywy uczelnie mogą realizować wszechstronne działania. Naszym celem jest utrzymanie waloru intelektualnego narodu ukraińskiego. Zależy nam na tym, by kadry po zakończeniu wojny mogły nadal prowadzić badania naukowe – podkreślał Wiceminister Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski, w trakcie konferencji prasowej towarzyszącej podpinaniu umów.  

 MG 0015

dr Tomasz Rzymkowski, Wiceminister, Ministerstwo Edukacji i Nauki

Kolejny krok w realizacji programu „Solidarni z Ukrainą” ma doprowadzić do rozwoju długofalowej współpracy podmiotów tworzących partnerstwo oraz do kooperacji na poziomie ponadnarodowym m.in. w zakresie dostosowania uczelni ukraińskich do unijnych standardów i zasad wynikających
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

­- Współpraca w ramach sojuszy Uniwersytetów Europejskich tworzy pomost między wschodem a zachodem. Realizacja dotychczasowych działań skłoniła nas do refleksji nad tym jak zapobiec drenażowi mózgów, w jaki sposób pomagać, by efekty tej pomocy przyniosły korzyści ukraińskiemu środowisku akademickiemu już po wojnie – zaznaczył dr Dawid Kostecki, Dyrektor NAWA.  

 MG 0029

dr Dawid Kostecki, Dyrektor NAWA

W skład sojuszy Uniwersytetów Europejskich czyli międzynarodowych partnerstw uczelni, wchodzi aż 18 polskich uczelni nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Sieć tworzą minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu. Projekt ma na celu stworzenie tzw. „uniwersytetów przyszłości” i wzmacnianie konkurencyjność europejskich uczelni na arenie międzynarodowej.

W imieniu uczelni głos zabrała dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, - W imieniu wszystkich uczelni należących do sojuszy Uniwersytetów Europejskich dziękuję za tę inicjatywę oraz szybką pomoc jaką NAWA udzieliła akademickiemu środowisku Ukrainy już w pierwszych miesiącach wojny. Pani prorektor wskazała, iż do działań, które SGGW podejmie w ramach finansowania, należą m.in. staże dla doktorantów z Ukrainy, wizyty studyjne w ośmiu pozostałych uczelniach sojuszu, czy włączenie doktorantów z Ukrainy
w prowadzone webinaria.

 MG 0049

dr hab. Marta Mendel, prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 

Pełna lista polskich uczelni należących do sojuszy Uniwersytetów Europejskich, które otrzymają środki na działania:

 1. Uniwersytet Warszawski
 2. Uniwersytet Jagielloński
 3. Uniwersytet Gdański
 4. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. Uniwersytet Opolski
 6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 7. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 8. Politechnika Poznańska (jedyna polska uczelnia, która jest liderem jednego z konsorcjum Uniwersytety Europejskie - Europejski Uniwersytet EUNICE)
 9. Politechnika Śląska
 10. Politechnika Warszawska
 11. Uniwersytet Śląski w Katowicach
 12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 13. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 14. Politechnika Łódzka
 15. Politechnika Koszalińska
 16. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 17. Uniwersytet Wrocławski
 18. Politechnika Wrocławska

Pieniądze w ramach programu mogą zostać przeznaczone na takie działania, jak: organizacja wymiany studentów, doktorantów i pracowników instytucji; udział w wizytach studyjnych, stażach, szkołach letnich/szkołach zimowych, seminariach, warsztatach, szkoleniach lub intensywnych kursach; aktywny udział w konferencjach; opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych; rozwój lub przygotowanie nowych i innowacyjnych narzędzi i metod kształcenia; rozwój systemu zarządzania jakością w zakresie podniesienia jakości kształcenia i badań; prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych; przygotowanie wspólnych publikacji naukowych; sieciowanie i nawiązywanie współpracy pomiędzy uczelniami ukraińskimi a członkami sojuszy.

Podpisanie umów

 MG 0076

Podpisanie umowy: dr hab. Marta Mendel prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr Dawid Kostecki Dyrektor NAWA

 

 MG 0146

Podpisanie umowy: Dr hab. Jacek Prokop prof. SGH prorektor ds. współpracy z zagranicą Szkoły Głównej Handlowej, dr Dawid Kostecki Dyrektor NAWA

 

 MG 0190

Podpisanie umowy: Prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk prorektor ds. studiów Politechniki Warszawskiej, dr Dawid Kostecki Dyrektor NAWA

 

 MG 0242

Zdjęcie grupowe

 

 MG 9980

 

 

 

Udostępnij