STRATEGIA ROZWOJU NAWA NA LATA 2024-2030 - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

 

Przekazujemy Państwu Strategię Rozwoju Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na lata 2024-2030.

Dokument jest nie tylko próbą podsumowania i głęboką refleksją nad wynikami dotychczasowych działań Agencji, ale i odpowiedzią na potrzeby całego środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w obliczu dynamicznych zmian społecznych, gospodarczych i politycznych w Polsce i na świecie.

 

Już od ponad pięciu lat NAWA inicjuje i stymuluje międzynarodową współpracę badawczą oraz mobilność akademicką. Aktywnie promuje naukę polską i polskie szkolnictwo wyższe na świecie. Krzewi wiedzę o naszej kulturze, historii i języku nie tylko wśród przedstawicieli Polonii.

infografika 8

W Strategii rozwoju przedstawiamy nasze założenia i cele na najbliższe sześć lat. Przyjęliśmy strategię rozwoju niezwykle ambitną, inspirowaną sentencją ad augusta per angusta – „do wielkich osiągnięć przez trudności”. Mamy świadomość, że mimo przeszkód i ryzyk, Agencja powinna kierować się jasno zdefiniowanymi priorytetami. Zespół NAWA jest przygotowany, aby z pasją, determinacją i zaangażowaniem tych wyzwań się podjąć.­ – pisze w przedmowie do dokumentu Dyrektor Generalny NAWA, dr Dawid Kostecki.

infografika 3

infografika 2 1

Mamy ambitne plany, ale jesteśmy przekonani, że tylko w taki sposób możemy realizować naszą misję - wzmacnianie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową. Chcemy inspirować do działania instytucje nauki i szkolnictwa wyższego, a także wyznaczać standardy w zakresie wspierania mobilności akademickiej, umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, uznawalności wykształcenia oraz propagowania języka i kultury polskiej w międzynarodowym środowisku akademickim.

infografika 4

infografika 5

Nasze działania dostosowujemy do globalnych i lokalnych wyzwań świata akademickiego tak, aby stanowiły odpowiedź na potrzeby studentów, doktorantów i pracowników instytucji tworzących system nauki i szkolnictwa wyższego oraz i skutecznie wspierały ich mobilność oraz międzynarodową współpracę. Jesteśmy przekonani, że w ten sposób przyczyniamy się do naukowego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju kraju.

infografika 6

infografika 7

 

 

nawa 1640x924

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na lata 2024-2030. Mamy nadzieję, że ten dokument będzie ważnym głosem w debacie nad stworzeniem ogólnokrajowej strategii umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego, którą zainicjuje spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich w dniu 22 września 2023 r.

 

Okladka strategia nawa

 

Udostępnij