Stypendia dla Polonii - aplikacja otwarta - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Według szacunków na świecie, poza granicami Polski, mieszka obecnie ok. 18-20 mln Polaków oraz osób polskiego pochodzenia. W przypadku tak licznej diaspory działania w zakresie szeroko rozumianej polityki edukacyjnej pełnią istotną rolę w utrzymaniu związków Polonii i Polaków żyjących za granicą z krajem. Program stypendialny dla Polonii umacnia rozwijanie więzi młodego pokolenia z Polską poprzez umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia odbycia studiów wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. 

9 lutego otwarty został nabór do Programu stypendialnego dla Polonii na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie. Program oferuje możliwość odbycia studiów wyższych w języku polskim w uczelniach podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wszystkie kierunki poza kierunkami filologicznymi, z wyjątkiem filologii polskiej), Ministrowi Zdrowia (kierunki medyczne) i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego (kierunki artystyczne) oraz comiesięczne stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania. Dodatkowo studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych).

 

Do kogo skierowany jest program?

Do młodzieży polskiego pochodzenia z następujących krajów: Białoruś, Ukraina, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Macedonia, Mołdawia, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Węgry, Albania, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także z krajów Ameryki Łacińskiej i Afryki, spełniającej poniższe warunki:

  • maksymalnie do dwóch lat po maturze,
  • posiadający Kartę Polaka lub polskie pochodzenie,
  • nie posiadający polskiego obywatelstwa ani zgody na pobyt stały na terytorium RP.

 

Jaki jest harmonogram naboru?

Polonia grafik nowy

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij