Stypendia Instytutu Pileckiego w Warszawie dla zagranicznych badaczy - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Instytut Pileckiego zaprasza zagranicznych badaczy reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne do składania wniosków na stypendia typu Junior Visiting Fellows oraz Senior Visiting Fellows.

Instytut Pileckiego jest instytucją badawczą z siedzibą w Warszawie. Bada historię XX w. ze szczególnym uwzględnieniem ideologii totalitarnych i ich wdrażania w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Obecnie Instytut poszukuje badaczy zainteresowanych prowadzeniem własnych projektów badawczych, gotowych do pracy w multidyscyplinarnym i energicznym zespole, chętnych do uczestniczenia w ożywionych dyskusjach na tematy polityczne, gospodarcze, kulturalne, międzynarodowe i prawne oraz ich implikacji w bardzo złożone zjawisko totalitaryzmu.

Proponowane projekty powinny być związane z następującymi obszarami badawczymi:

  • systemy i ideologie totalitarne w XX wieku i ich konsekwencje;
  • okupacje niemieckie i radzieckie w Europie Środkowej i Wschodniej - aspekty prawne, społeczne, filozoficzne i historyczne;
  • suwerenność, prawa człowieka, ludobójstwo i prawo międzynarodowe w następstwie katastrofy II wojny światowej;
  • pamięć i upamiętnienie II wojny światowej;
  • nacjonalizm i wspólnota polityczna w Europie XX wieku;
  • osobiste doświadczenia wojny i totalitaryzmu w Europie;
  • społeczeństwa zniewolone - odporność i strategie przetrwania w Europie XX wieku.

Lista dziedzin badawczych nie jest ostateczna, a nowe pomysły są mile widziane.

Stypendyści zostaną zaproszeni do spędzenia pięciu lub dziesięciu miesięcy, w okresie pomiędzy wrześniem 2020 r. a czerwcem 2021 r. w Instytucie Pileckiego w Warszawie.

Szczegółowy opis procedury aplikacyjnej, w tym uprawnieni wnioskodawcy, terminy, wysokość stypendium i warunki jego przyznania oraz informacje kontaktowe, znajdują się na stronie Instytutu Pileckiego.

Pilecki Fellowship - Application Form

Pilecki Fellowship - Call for Applications

Udostępnij