Stypendia NAWA dla młodzieży polonijnej na studia w Polsce - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Ponad 460 młodych ludzi polskiego pochodzenia otrzyma stypendia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie . W nadchodzącym roku akademickim rozpoczną oni studia na polskich uczelniach lub kursy do nich przygotowujące.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa studia I stopnia i studia jednolite magisterskie umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) i posiadaczom Karty Polaka kształcenie się w szkołach wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego. Program skierowany jest do Polonii na całym świecie. W tegorocznej edycji programu wpłynęło 1518 wniosków od osób zainteresowanych studiowaniem w Polsce. NAWA przyznała stypendia 462 osobom, które będą mogły kształcić się na wybranej przez siebie uczelni w Polsce.

- Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa pełni ważną rolę w utrzymaniu więzi Polonii i Polaków żyjących za granicą z naszym krajem. Cieszę, się że program jest popularny wśród młodzieży polonijnej. Odpowiada on na wiele potrzeb Polonii – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Dajemy młodym ludziom polskiego pochodzenia możliwość wyboru najlepszych uczelni w Polsce, ukończenia studiów, a jednocześnie wzbogacamy potencjał środowisk polonijnych o wykształconych absolwentów. Z kolei młodzieży, która zdecyduje się pozostać po studiach w Polsce, wyższe wykształcenie umożliwia lepszy start na rynku pracy. Umacniamy też polską tożsamość, związki z tradycją, historią i kulturą polską. Dzięki programowi rozwijają się na wielu płaszczyznach kontakty między Polonią a Polakami mieszkającymi w kraju – dodaje wiceminister Wojciech Maksymowicz.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa wpisuje się w założenia „Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020”. W tegorocznej edycji programu stypendyści pochodzą z krajów: Białoruś, Brazylia, Czechy, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Ukraina, Uzbekistan.

Przemysław Wyganowski, zastępca dyrektora Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreśla, że dzięki programowi stypendyści NAWA mogą wzmocnić swoje związki z Polską, a także podnieść znajomość języka polskiego, a w przyszłości, kiedy już będą pracować zawodowo, niewątpliwie będą się przyczyniać do pogłębienia relacji między Polską a krajami, w których teraz przebywają.

NAWA oferuje stypendia w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa studia I stopnia i studia jednolite magisterskie od trzech lat. W sumie w latach 2018-2020 NAWA przyznała stypendia ponad 1380 osobom.

– Nasi stypendyści to ambitni młodzi ludzie, którzy chcą jak najlepiej wykorzystać możliwości, jakie daje im stypendium NAWA. Samodzielnie dokonują wyboru uczelni i najczęściej decydują się na studia na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Politechnice Warszawskiej – mówi dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. – Wśród polonijnej młodzieży największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak informatyka,  stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo, zarządzanie, prawo. Wierzę, że studia na rodzimych uczelniach będą dla polonijnej młodzieży dobrym początkiem realizacji planów na przyszłość – dodaje dr Grażyna Żebrowska.

Stypendyści NAWA otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 1250 zł na studiach I stopnia oraz przez pierwsze trzy lata studiów jednolitych magisterskich. Od czwartego roku na studiach jednolitych magisterskich stypendium zwiększa się do kwoty 1500 zł. Natomiast stypendium dla osób uczestniczących w kursach przygotowawczych wynosi 1450 zł.

- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” aktywnie uczestniczy w utrzymaniu kontaktów z Polakami za granicą na wszystkich kontynentach, gdzie Polaków jest prawie 20 milionów. To ogromna grupa ludzi wymaga ciągłego kontaktu i wsparcia w różnej formie. Stypendia, które przyznaje NAWA są cennym elementem, który umożliwi przyjazd młodzieży do Polski – mówi dr inż. Aleksander Socha, przedstawiciel Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. – Chcemy, aby młodzież, która przyjeżdża do Polski, mogła korzystać z zasobów kulturowych, uczyć się języka polskiego, a jednocześnie studiować. Wsparcie finansowe jest ważne, ponieważ pozwala funkcjonować. Oprócz tego wsparcia finansowego ważne jest też wsparcie moralne. Tego oczekują nasi rodacy, nasza młodzież, szczególnie ta, która mieszka na Wschodzie Europy – dodaje dr inż. Aleksander Socha

W roku akademickim 2020/2021 NAWA planuje przeznaczyć 27 mln zł na stypendia w ramach Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa dla wszystkich stypendystów programu (tegorocznych oraz z lat ubiegłych) - studentów wszystkich stopni studiów oraz uczestników kursów przygotowawczych.

Lista imienna stypendystów (stypendia przyznane przez NAWA w uczelniach nadzorowanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego)

Lista nie zawiera wyników kandydatów na studia lub studia poprzedzone kursem przygotowawczym:

  • na kierunki artystyczne w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
  • na kierunki medyczne w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wyniki tych kandydatów zostaną opublikowane na stronach internetowych odpowiednio - Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

GenAnders konferencja NAWA 11082020 1

Konferencja prasowa w siedzibie NAWA. Ogłoszenie wyników Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie. Na zdjęciu od lewej: prof. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego; dr inż. Aleksander Socha, przedstawiciel Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"'; dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA; Przemysław Wyganowski, zastępca dyrektora Akademii Dyplomacji MSZ; Aleksandra Kucy, Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ.

 GenAnders konferencja NAWA 11082020 2 1

GenAnders konferencja NAWA 11082020 12

GenAnders konferencja NAWA 11082020 3

 

Udostępnij