Ulam NAWA – wspieramy przyjazdy naukowców z zagranicy - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

W dobie szybkich zmian zachodzących w świecie – także w kwestiach związanych z kształceniem i nauką – szczególnie ważna jest wymiana doświadczeń, myśli i dobrych praktyk, które pozwalają na poszerzenie perspektyw badawczych. Z tą właśnie myślą powstał program Ulam NAWA, który służyć ma umiędzynarodowieniu polskiej nauki. Właśnie ogłoszono tegoroczny nabór.

Ulam NAWA pozwala na przyjazdy do Polski naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnić mają potencjał polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich działalności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę.

W ramach Programu możliwe jest zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia - w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% stypendystów w naborze). Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę czy też pomogą instytucji w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

W ramach programu Ulam NAWA możliwe są przyjazdy, których celem jest:

- prowadzenie badań naukowych

- odbycie stażu podoktorskiego

- pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10 tys. zł oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży.

Warto zaznaczyć, że w każdym z dotychczasowych naborów program cieszył się sporym zainteresowaniem, o czym najlepiej świadczy fakt, że złożonych zostało kilkakrotnie więcej wniosków niż zaplanowane finasowanie. Na nabory 2019 i 2020 przeznaczono 15 mln zł, na nabór 2021 – 9 mln zł, przy czym kwotę tę zwiększono do 12 mln zł. W sumie do tej pory dzięki programowi Ulam NAWA na polskich uczelniach pojawiło się 197 naukowców m.in. z Indii (32 osób), Iranu (17 osób), Włoch (15 osób), Niemiec (14 osób), Ukrainy (12), Wielkiej Brytanii (9 osób), Stanów Zjednoczonych (5 osób) czy Chin (3 osób). 6 spośród zaproszonych dotąd osób to Polacy zatrudnieni w zagranicznych placówkach naukowo-badawczych.

Nabór wniosków w programie będzie prowadzony w terminie od 10 lutego do 10 maja 2022 roku do godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa).

Całkowita suma przeznaczona w tym roku na nabór programu wynosi 15 mln zł, przy czym NAWA zastrzega sobie możliwość zwiększenia środków.

Po raz drugi wniosek w programie może również złożyć naukowiec, posiadający co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą, który wraz z instytucją polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki uzyskał certyfikat Seal of Excellence w ramach programu Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships (edycja 2021). NAWA uznaje certyfikat MSCA Seal of Excellence jako wiążącą weryfikację jakości wniosku. 

Patronem tego programu NAWA jest Stanisław Marcin Ulam (1909 -1984). To wybitny polski matematyk. Doktorat obronił w 1933 roku na Politechnice Lwowskiej. Prof. Ulam był członkiem znanej na całym świecie lwowskiej szkoły matematycznej i współautorem Księgi Szkockiej. Tuż przed wybuchem II wojny światowej udał się do Stanów Zjednoczonych, aby dołączyć do Institute for Advanced Study w Princeton. Pracował na wielu amerykańskich uniwersytetach jako profesor, w tym na należącym do Bluszczowej Ligi Uniwersytecie Colorado Boulder oraz na Uniwersytecie Wisconsin i Uniwersytecie Stanowym Florydy.

Informacje szczegółowe oraz dokumenty dostępne są tutaj.

Udostępnij