W poczuciu solidarności - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Zainteresowanie programem „Solidarni z Ukrainą” było ogromne. Środowisko akademickie i naukowe postanowiło wesprzeć studentów i doktorantów, którzy przez wojnę za naszą wschodnią granicą musieli szukać schronienia w Polsce, i dać im możliwość kształcenia. Na ten cel przeznaczono ponad 23,3 mln zł.

W ramach rządowej inicjatywy Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, w porozumieniu ze środowiskiem akademickim i naukowym, wypracowała zasady programu pod hasłem „Solidarni z Ukrainą”. Wszystko po to, by zapewnić ciągłość kształcenia studentom i doktorantom, którzy po 24 lutego pojawili się na terenie Polski jako wojenni uciekinierzy i którym uniemożliwiono studia czy prowadzenie prac naukowych w ich kraju. W toku konsultacji powstał program skierowany do uczelni nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub Ministerstwo Zdrowia, które chciały studentom i doktorantom bezpłatnie umożliwić kontynuowanie nauki, przygotowanie rozprawy doktorskiej lub odbycie innych form kształcenia (kursów językowych lub przygotowawczych). Wnioski o finasowanie złożyło 98 instytucji (uczelni i instytutów badawczych), i każda z tych instytucji otrzymała finansowanie. Kwota przyznanych środków finansowych to ponad 23,3 mln zł, w tym:

  • podmioty nadzorowane przez MZ: ponad 4,28 mln zł 
  • podmioty nadzorowane przez MEiN: ponad 19 mln zł

Program Solidarni z Ukrainą jest programem dla instytucji, nie dla indywidulanych osób. Niemniej, na podstawie deklaracji uczelni suma ta powinna pozwolić na kształcenie 1947 osób.

Pieniądze pochodzą z budżetu odpowiednio Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

Warto dodać, że zainteresowanie programem było ogromne, o czym najlepiej świadczy fakt, że wnioski złożono na łączną sumę ponad 70,2 mln zł.

- Polskie środowisko akademickie i naukowe zdało trudny egzamin. W poczuciu solidarności z Ukraińcami od pierwszych dni wojny zaczęło działać, chcąc dać nie tylko schronienie, ale także możliwość kontynuowania nauki i pracy badawczej przedstawicielom środowiska akademickiego i naukowego z Ukrainy. Agencja, wykorzystując swoje wcześniejsze doświadczenie, zdobyte przy okazji podobnego programu „Solidarni z Białorusią”, podjęła prace na koncepcją programu skierowanego do Ukraińców natychmiast. Cieszę się, że jako NAWA - w obliczu tego, czego jesteśmy świadkami - po raz kolejny mogliśmy dać narzędzie do budowania choć trochę lepszego świata - mówi dr Grażyna Żebrowska, Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Program „Solidarni z Ukrainą” skierowany jest do uczelni, w których liczba studentów studiów stacjonarnych wynosi minimum 150 osób, oraz do instytutów PAN, instytutów sieci Łukasiewicz czy instytutów badawcze. We wniosku podmioty te deklarowały liczbę studentów lub doktorantów z Ukrainy, których są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych form kształcenia. Możliwość nauki miała zostać zapewniona w okresie od 1 marca do 30 września. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie, uczestnikom wypłacane będzie stypendium. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

NAWA SzU proces v2

Tworząc program z myślą o przebywających w Polsce ukraińskich studentach i doktorantach NAWA wykorzystała swoje wcześniejsze doświadczenia. Wszystkie działania są podobne do tych, które wcześniej – w związku z represjami po niedemokratycznych wyborach w Białorusi – przygotowane zostały przez NAWA w ramach akcji „Solidarni z Białorusią” i zostały dobrze ocenione zarówno przez beneficjentów, jak i uczelnie. 

Co ważne, uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania Programu. Mogą być przyjmowani w dowolnym momencie od 1 marca do 30 września 2022.

Lista uczelni, które uzyskały finansowanie znajduje się TUTAJ.

Warto dodać, że NAWA wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim przygotowuje konferencję „Solidarni z Ukrainą” w dniach 12 i 13 maja w Gdańsku, która prezentować będzie zaangażowanie środowiska naukowego i akademickiego w pomoc Ukraińcom.

NAWA Solidarni z Ukr program PL v8

Link do rejestracji:https://bit.ly/3LsyVkq

Informacje na temat wsparcia dla studentów i doktorantów oraz szczegóły inicjatywy „Solidarni z Ukrainą” dostępne są na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl oraz www.researchinpoland.org, a także na dedykowanym kanale: ukraina.nawa.gov.pl oraz na profilach - NAWA Україна (@nawaukraine) – w social mediach.

Udostępnij