Wsparcie dla zagranicznych studentów – stypendystów NAWA - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferuje pomoc finansową stypendystom programów Agencji, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

- Pomoc kierujemy do studentów zagranicznych, naszych stypendystów, którzy zostali w Polsce, a w wyniku obecnej sytuacji epidemicznej znacząco pogorszyły się warunki ich życia. Dajemy im możliwość skorzystania z jednorazowej zapomogi. Spodziewamy się dużego zainteresowania tym mechanizmem wsparcia – mówi Agnieszka Stefaniak-Hrycko, p.o. dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Wysokość jednorazowej zapomogi wynosi 500 zł. Mogą się o nią ubiegać:

  • uczestnicy kursów przygotowawczych,
  • studenci,
  • doktoranci, którzy podjęli kształcenie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Osoby te muszą spełniać łącznie następujące warunki:

a) są stypendystami jednego z programów stypendialnych NAWA:

  • dla Polonii im. gen. Władysława Andersa,
  • im. Stefana Banacha,
  • im. Ignacego Łukasiewicza,
  • Polonista,
  • wymiany osobowej w ramach współpracy bilateralnej – oferta przyjazdowa,
  • indywidualnych stypendiów,

b) przysługuje im prawo pobierania stypendium Dyrektora NAWA w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020,

c) w chwili składania wniosku o zapomogę przebywają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioski o zapomogę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2020 wraz z uzasadnieniem. Formularz wniosku dostępny jest w systemie informatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w sekcji „Studenci”. Złożenie wniosku po tym terminie nie będzie możliwe. Stypendyści NAWA, którzy mają już konto w systemie proszeni są o złożenie wniosku z tego samego konta. Pozostałe osoby, korzystające z systemu teleinformatycznego po raz pierwszy muszą dołączyć skan paszportu.

Wypłata zapomogi będzie dokonywana przelewem na indywidualny rachunek bankowy stypendysty.

- Naszym działaniem wpisujemy się w szersze wsparcie, którym studentów, w tym tych z zagranicy, obejmuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz macierzyste uczelnie. Jesteśmy wdzięczni uczelniom za dostrzeżenie potrzeb tych młodych ludzi, przebywających z dala od domu i najbliższej rodziny – podkreśla Agnieszka Stefaniak-Hrycko.

Zarządzenie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w sprawie przyznania jednorazowej zapomogi w związku z zagrożeniem epidemicznym na terytorium RP

 

Udostępnij