Wsparcie mobilności naukowców - nabór wniosków na wymianę z Czechami i Słowacją otwarty - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Do trzech ogłoszonych już konkursów na wymianę dwustronną naukowców (z Francją, Austrią i Niemcami), dołączmy dziś dwa nowe działania. Tym razem zapraszamy Państwa do składania wniosków w ramach współpracy z Czechami i Słowacją.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie;
  • jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Polski.

Szczegółowe informacje są dostępne w zaproszeniach do składania wniosków dla poszczególnych krajów.

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską – nabór wniosków od 30.04.2018 do 29.06.2018 do godziny 15.00

Program wymiany bilateralnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką – nabór wniosków od 2.05.2018 do 2.07.2018 do godziny 15.00

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Udostępnij