Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Programy NAWA

01
Cze
2020
01
Cze
2020

01.06.2020 - 03.09.2020

PROGRAM DLA INSTYTUCJI

Najważniejszym celem Programu jest systemowe wsparcie internacjonalizacji szkół doktorskich m.in. w zakresie: doskonalenia jakości kształcenia oraz prowadzonych badań; zwiększenia międzynarodowej mobilności doktorantów i kadry; wspieranie współpracy międzynarodowej szkól doktorskich; pozyskiwanie zagranicznych doktorantów i promotorów; wspieranie w postaci stypendiów tych doktorantów, którzy realizują swoje projekty we współpracy międzynarodowej.

15
Wrz
2020
15
Wrz
2020

15.09.2020 - 15.10.2020

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW

Cel Programu

Celem programu jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wzrost liczby zagranicznych naukowców zaangażowanych w badania naukowe i dydaktykę w Polsce, a także nawiązanie bądź pogłębienie kontaktów międzynarodowych z zagranicznymi instytucjami.

30
Wrz
2020
30
Wrz
2020

30.09.2020 - 15.12.2020

PROGRAM DLA INSTYTUCJI NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Cel Programu

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów ukierunkowanych na:

  • wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i doktorantów;
  • wzrost udziału zagranicznych studentów i doktorantów w programach kształcenia
    na polskich uczelniach;
  • poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule zdalnej.
06
Paź
2020
06
Paź
2020

06.10.2020 - 17.12.2020

PROGRAM DLA INSTYTUCJI NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Cel Programu

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki poprzez finansowanie projektów związanych z:

  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie umiędzynarodowienia;
  • budowaniem potencjału Wnioskodawców w zakresie przyjmowania i obsługi zagranicznych studentów, doktorantów, kadry dydaktycznej i naukowej;
  • promowaniem Wnioskodawców na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez współpracę z zagranicznymi absolwentami.
01
Paź
2020
01
Paź
2020

01.10.2020 - 18.12.2020

PROGRAM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW

Cel Programu

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.