Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicz-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicz

Ogłoszenie o naborze nr 7/2020 z dnia 03.02.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582). Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym im. Ignacego Łukasiewicza – studia II stopnia.

Cel Programu

Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się (z wyłączeniem krajów Europy i Azji Centralnej) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców - obywateli państw wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako priorytetowe dla Programu tj.: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam; również do pozostałych krajów objętych Oficjalną Pomocą Rozwojową, z wyłączeniem krajów rozwijających się Europy i Azji Centralnej (lista krajów, których obywatele mogą ubiegać się o stypendium w ramach Programu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). Pula miejsc stypendialnych w ramach Programu rozdysponowana zostanie w następujących proporcjach: 80% łącznie na kraje priorytetowe, 20% w sumie na pozostałe kraje.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu oraz termin realizacji Programu

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania studiów i innej formy kształcenia (kursu przygotowawczego poprzedzającego studia), przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kursu przygotowawczego i studiów II stopnia oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na uczelniach publicznych. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie za pośrednictwem ośrodka prowadzącego kurs przygotowawczy/uczelni maksymalnie przez 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Stypendia będę przyznawane od roku akademickiego 2020/21.

Regulamin Programu oraz wzór umowy

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą

Termin i forma składania wniosków

Wnioski w języku angielskim należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 03 lutego 2020 r. do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu w roku 2020 wynosi:

ok. 3 800 000,00 zł

Data wydarzenia 03.02.2020
Data zakończenia wydarzenia 16.03.2020