Program Stypendialny im. Stefana Banacha-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Program Stypendialny im. Stefana Banacha

Ogłoszenie o naborze nr   6 /2020 z dnia 3 lutego 2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1582) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie stypendialnym im. Stefana Banacha
– studia II stopnia
.

Cel Programu

Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich. Jest on wspólną inicjatywą Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej realizowaną w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej. 

Oferta stypendialna skierowana jest w pierwszej kolejności do obywateli państw wskazanych w Planie współpracy rozwojowej w 2020 r. jako priorytetowe dla Programu tj.: Białoruś, Ukraina, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, a także następujących krajów Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia  Północna i Serbia.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Program obejmuje przyznanie prawa do podejmowania i odbywania studiów oraz miesięcznego kursu językowo-adaptacyjnego lub rocznego/semestralnego kursu przygotowawczego, przyznanie stypendium na regulaminowy okres realizacji kursu i studiów II stopnia oraz zwolnienie z opłat za kształcenie na uczelniach publicznych. Stypendium NAWA przeznaczone jest na dofinansowanie kosztów utrzymania i wypłacane będzie za pośrednictwem uczelni maksymalnie przez 12 miesięcy w danym roku akademickim.

Regulamin Programu oraz wzór umowy

Regulamin Programu wraz z załącznikami, w tym wzór umowy ze stypendystą: wersja w języku polskim oraz wersja w języku angielskim.

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać w języku polskim lub angielskim za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 3 lutego  2020 r.
do 16  marca 2020 r.,  do godz. 15.00.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 

ok. 3 000 000,00 zł w roku 2020.

Data wydarzenia 03.02.2020
Data zakończenia wydarzenia 16.03.2020