Promocja języka polskiego-Nabory trwające - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Promocja języka polskiego

Ogłoszenie o naborze nr 14/2020 z dnia 24.04.2020

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie Promocja języka polskiego.

Cel Programu

Celem programu jest promocja języka polskiego wraz z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy realizowane w Polsce lub za granicą służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców. Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej. Preferowane są działania ukierunkowane na odbiorcę zagranicznego i realizowane wspólnie z zagraniczną uczelnią, a także niepodejmowane dotychczas przez Wnioskodawcę w proponowanym we wniosku zakresie lub skali.

Regulamin Programu

Termin składania wniosków

Wnioskodawcy składają wnioski w systemie teleinformatycznym Agencji https://programs.nawa.gov.pl/login od 5 maja do 31 lipca 2020 r.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 września 2020 r.

Działania objęte finansowaniem mogą rozpocząć się najwcześniej 1 października 2020 r.

Możliwa jest realizacja działań trwających od 3 do 12 miesięcy.

Wzór umowy

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu:

2 000 000 zł.

Data wydarzenia 05.05.2020
Data zakończenia wydarzenia 31.07.2020