Radca Prawny (nr ref. BPR/1/2022) - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Data przyjmowania zgłoszeń: 19.09.2022

Data rozstrzygnięcia: 30.09.2022

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1/5

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

świadczenie pomocy prawnej na rzecz Agencji i jej organów, w tym:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym;
 • opiniowanie i kontrola dokumentacji programowej oraz aktów/regulacji wewnętrznych;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów i wzorów dokumentacji oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy ich opracowywaniu;
 • prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi lub sądami administracyjnymi (w szczególności dotyczących przyznawania dofinansowań, bieżącej obsługi Agencji);
 • windykacja należności od kontrahentów oraz beneficjentów Agencji;
 • udział w pracach legislacyjnych związanych z działaniami Agencji (opiniowanie zmian w aktach normatywnych dotyczących Agencji).

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • tytuł zawodowy radcy prawnego;
 • co najmniej 3-letni staż pracy (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra) w tym co najmniej rok doświadczenia w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy, kancelarii prawnej lub w zakresie programowania lub wdrażania programów krajowych lub unijnych;
 • doświadczenie w wykonywaniu zadań w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, fundusze strukturalne, pomoc publiczna, ochrona danych osobowych, sprawy sądowe i sądowo-administracyjne, sprawy administracyjne;
 • znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o cudzoziemcach;
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków;
 • podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentami w jęz. angielskim; dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych;
 • bardzo dobry poziom obsługi programów komputerowych MS Office oraz narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis, Eur-lex.
 • znajomość specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów na rzecz szkolnictwa wyższego;
 • umiejętności skutecznej komunikacji;
 • samodzielności, umiejętności pracy pod presją czasu oraz zaangażowania w wykonywane zadania;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i kreatywności;
 • wysokich standardów etyki i kultury osobistej.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • pracę w gronie wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach czy wykładach;
 • kartę sportową, pakiety prywatnej opieki medycznej,
 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6cef5cbf682b45acbc77b8b8e638a1e2

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Udostępnij