Radca Prawny (nr ref. BPR/1/2022) - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Data przyjmowania zgłoszeń: 19.09.2022

Data rozstrzygnięcia: 30.09.2022

Organizator: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Wymiar etatu: 1/5

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Polna 40 (budynek jest przystosowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych)

 

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

świadczenie pomocy prawnej na rzecz Agencji i jej organów, w tym:

 • sporządzanie opinii prawnych w sprawach indywidualnych oraz o charakterze generalnym;
 • opiniowanie i kontrola dokumentacji programowej oraz aktów/regulacji wewnętrznych;
 • opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów i wzorów dokumentacji oraz współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi przy ich opracowywaniu;
 • prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi, sądami powszechnymi lub sądami administracyjnymi (w szczególności dotyczących przyznawania dofinansowań, bieżącej obsługi Agencji);
 • windykacja należności od kontrahentów oraz beneficjentów Agencji;
 • udział w pracach legislacyjnych związanych z działaniami Agencji (opiniowanie zmian w aktach normatywnych dotyczących Agencji).

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • tytuł zawodowy radcy prawnego;
 • co najmniej 3-letni staż pracy (po ukończeniu wyższych studiów prawniczych i uzyskaniu tytułu magistra) w tym co najmniej rok doświadczenia w pracy w komórce prawnej organu państwowego, przedsiębiorcy, kancelarii prawnej lub w zakresie programowania lub wdrażania programów krajowych lub unijnych;
 • doświadczenie w wykonywaniu zadań w zakresie co najmniej jednej z następujących dziedzin: finanse publiczne, fundusze strukturalne, pomoc publiczna, ochrona danych osobowych, sprawy sądowe i sądowo-administracyjne, sprawy administracyjne;
 • znajomość zagadnień z zakresu: ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o cudzoziemcach;
 • praktyczna umiejętność wyszukiwania i stosowania przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa i doktryny w zakresie powierzanych obowiązków;
 • podstawowa wiedza o UE i funduszach strukturalnych oraz o zadaniach realizowanych przez Agencję;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentami w jęz. angielskim; dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych;
 • bardzo dobry poziom obsługi programów komputerowych MS Office oraz narzędzi informatycznych typu Lex, Legalis, Eur-lex.
 • znajomość specyfiki działań realizowanych przez Agencję lub inne instytucje uczestniczące w realizacji programów na rzecz szkolnictwa wyższego;
 • umiejętności skutecznej komunikacji;
 • samodzielności, umiejętności pracy pod presją czasu oraz zaangażowania w wykonywane zadania;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i kreatywności;
 • wysokich standardów etyki i kultury osobistej.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na postawie umowy o pracę;
 • pracę w gronie wykwalifikowanych specjalistów oraz możliwość współpracy z ekspertami zewnętrznymi;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, seminariach czy wykładach;
 • kartę sportową, pakiety prywatnej opieki medycznej,
 • miejsce pracy w dobrze skomunikowanej lokalizacji.

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o wypełnienie formularza pod adresem:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6cef5cbf682b45acbc77b8b8e638a1e2

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA oraz o zawarcie w CV następujących klauzuli:

 w przypadku aplikowania na konkretne stanowisko

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych, zamieszczonych w CV, na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez NAWA. Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez NAWA."

w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji

"Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez NAWA."

pdfObowiazek-informacyjny---rekrutacja-NAWA.pdf562.68 KB

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

 

Share