International Alumni - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
 

Celem głównym Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:

  • wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w systemowym i długofalowym budowaniu relacji z zagranicznymi absolwentami studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich w Polsce;
  • aktywizacja uczelni oraz jednostek naukowych i ich pracowników w zakresie współpracy z zagranicznymi absolwentami;
  • tworzenie warunków sprzyjających wykorzystaniu doświadczeń i wiedzy zagranicznych absolwentów w procesie edukacji i rozwoju kariery zawodowej obecnych studentów;
  • wsparcie działań służących budowaniu marki polskich uczelni i jednostek naukowych 
    za granicą dzięki współpracy z zagranicznymi absolwentami.

Share