Status prawny - NAWA

In order to personalize content, adjust and analyse ads, and provide safer experience, we use cookies. By using this website, you agree to the collection of information by us. The details can be found at: Privacy policy.
There is no translation available.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej jest państwową osobą prawną, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. 2017 poz. 1530) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. 2017 poz. 1530)

Statut NAWA

Share

Menu