Focus on Ukraine - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Polskie środowisko akademickie i naukowe już od samego początku wojny w Ukrainie, jasno określiło swoje stanowisko i chęć niesienia pomocy i wsparcia Narodowi Ukraińskiemu.

 

Focus on Ukraine

 

Polskie środowisko akademickie i naukowe już od samego początku wojny w Ukrainie, jasno określiło swoje stanowisko i chęć niesienia pomocy i wsparcia Narodowi Ukraińskiemu.

Organizowana w zeszłym roku przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej i Uniwersytet Gdański konferencja „Solidarni z Ukrainą. Studenci, naukowcy, instytucje” okazała się sukcesem – zarówno frekwencyjnym, jak i merytorycznym. Dyskutujący w Gdańsku przedstawiciele środowiska akademickiego przedstawili nie tylko zrealizowane działania, ale także pomysły i przewidywania na przyszłość.

Wojna w Ukrainie wciąż trwa, a okazywane wsparcie ciągle zmienia swój charakter. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej pod koniec ubiegłego roku ogłosiła drugą edycję programu „Solidarni z Ukrainą” – Uniwersytety Europejskie, w ramach której polskie uczelnie należące do sojuszy Uniwersytetów Europejskich, otrzymały łącznie prawie 16 mln zł na wsparcie współpracy z ukraińskimi uczelniami i to na poziomie ponadnarodowym. We wsparcie uchodźców z Ukrainy angażują się nie tylko agencje rządowe i ośrodki akademickie, ale też samorządy. To zjawisko charakterystyczne jest nie tylko dla Polski. Studenci, doktoranci, naukowcy, profesorowie i eksperci pracują nad wizją przyszłości wolnej niepodległej Ukrainy.

Po raz kolejny pojawia się potrzeba zebrania się, aby podzielić się doświadczeniami i pomysłami, a następnie zacząć pracę nad strategią odbudowy powojennej Ukrainy.

 

Cel konferencji 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z Uniwersytetem Gdańskim po raz drugi organizuje konferencję poświęconą wsparciu Ukrainy w kontekście wojennej agresji Federacji Rosyjskiej.

Tym razem uczestnicy konferencji podejmą refleksję nad dotychczasowymi działaniami na rzecz ukraińskiego środowiska akademickiego, a następnie w trakcie dyskusji spróbują wypracować wspólną wizję odbudowy Ukrainy z pożogi wojennej, strategię rekonstrukcji ośrodków akademickich oraz perspektywy dalszego rozwoju.

Unikatowy charakter spotkania zapewnią goście z zagranicy, którzy wzbogacą wydarzenie o szeroki kontekst międzynarodowy.

 

Podstawowym pytaniem wokół którego będzie ogniskować tematyka spotkania jest: Jak włączyć ukraińskie szkolnictwo wyższe do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego oraz Europejskiego Obszaru Badań?  Kluczową rolę w tym procesie ma do odegrania Polska, tworząc dla Ukrainy naturalny pomost między Wschodem a Zachodem.

Organizatorzy Focus on Ukraine są przekonani, że dzięki temu wydarzeniu tę niepowtarzalną szansę uda się z powodzeniem wykorzystać.

Tematyka wystąpień oraz paneli dyskusyjnych będzie dotyczyła:

 • wsparcia uchodźców z Ukrainy okazanego w 2022 r.,
 • przyszłości mobilności studenckiej oraz naukowej w kontekście wojennym,
 • uznawalności wykształcenia uchodźców,
 • programu NAWA Solidarni z Ukrainą: Uniwersytety Europejskie,
 • współpracy akademickiej w czasie wojny oraz po jej zakończeniu,
 • digitalizacji procesów nauczania oraz roli nowych technologii w odbudowie powojennej Ukrainy,
 • inicjatyw samorządowych oraz akademickich,
 • przyszłości współpracy naukowej z Ukrainą.

 

W konferencji udział wezmą:

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Rozwoju i Umiędzynarodowienia Edukacji i Nauki Tomasz Rzymkowski

Minister Oświaty i Nauki Ukrainy 

 oraz przedstawiciele:

 • agencji odpowiedzialnych za rozwój szkolnictwa wyższego w Estonii, Słowacji, Czechach, Austrii oraz na Litwie;
 • Komisji Europejskiej;
 • Rady Europy;
 • Banku Światowego;
 • Ambasad USA, Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy;
 • Ministerstw odpowiedzialnych za cyfryzację;
 • Samorządów;
 • Narodowego Centrum Nauki;
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Polskiej Akademii Nauk;
 • Narodowej Akademii Nauk Ukrainy;
 • organizacji studenckich i naukowych;
 • rektorzy uczelni oraz prorektorzy ds. współpracy międzynarodowej.

 

Konferencja odbędzie się w Sali Teatralnej Budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego w dniach  3 - 4 kwietnia 2023 r.  

 

Organizatorzy konferencji:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Uniwersytet Gdański

 

Rejestracja na konferencję

nawa.gov.pl/focus-on-ukraine/rejestracja

Udostępnij