Program - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Focus on Ukraine

 

KONFERENCJA „FOCUS ON UKRAINE” 

GDAŃSK, 3-4 KWIETNIA 2023 

Sala Teatralna Budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego  

ul. Wita Stwosza 51

 

 

3 kwietnia, poniedziałek

 

  

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników

 

10:00 Uroczyste otwarcie konferencji

Przemówienie gospodarza konferencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, 

prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

Przemówienie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), 

dr Dawid Kostecki 

Przemówienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, 

dr Tomasz Rzymkowski 

Przemówienie Wiceministra Oświaty i Nauki Ukrainy ds. cyfrowego rozwoju, cyfrowych transformacji oraz cyfryzacji

Dmytro Zavgorodniy

 

10:40 – 11:20 Wprowadzenie

Z pomocą dla środowiska akademickiego w Ukrainie – Solidarni z Ukrainą NAWA, Magdalena Kachnowicz, dyrektor Biura Programów dla Studentów NAWA

Działania na rzecz wsparcia psychologicznego i prawnego studentów i uchodźców z Ukrainy, Katarzyna Ksenicz, Zastępca Dyrektora Działu Komunikacji i Obsługi, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Doświadczenia z realizacji programu „Solidarni z Ukrainą” - wystąpienie prof. Tarasa Hutsola, Poleski Uniwersytet Narodowy, Ukraina

Studia w Polsce w czasie wojny w Ukrainie – wystąpienia studentów na uchodźstwie

 

11:20 – 12:30 Panel dyskusyjny (PL)

Międzynarodowa współpraca uczelniana jako instrument przeciwdziałania kryzysom społecznym 

Moderator: prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, koordynator działań KRASP związanych z sytuacją w Ukrainie, członek zespołu Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów ds. Odbudowy Ukraińskich Uniwersytetów 

Goście: 

 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, przewodniczący KRASP
 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, Rektor Politechniki Białostockiej
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego 
 • prof. dr hab. Agnieszka Kurczewska, Prorektor Uniwersytetu Łódzkiego ds. Współpracy z Otoczeniem
 • prof. Volodymyr Bugrov, Rektor Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, wiceprzewodniczący Związku Rektorów Uczelni Wyższych na Ukrainie
 • prof. Borys Samorodov, Prorektor Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina
 • Piotr Semeniuk, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

12:30 – 13:10 Panel dyskusyjny (PL)

Uznawalność wykształcenia studentów na uchodźstwie z perspektywy wojny: doświadczenia i wyzwania  

Moderator: Hanna Reczulska, dyrektor Biura Uznawalności NAWA

Goście:

 • Monika Czerepak, Zastępca Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Gdańska
 • Samir Hećo, Rada Europy (online)
 • Viktoria Sergienko, Dyrektor Krajowego Centrum Informacji Mobilności Akademickiej ENIC Ukraine (online)
 • Joanna Nyga, Biuro Uznawalności Wykształcenia NAWA

 

13:10 - 13:30 przerwa kawowa

 

13:30 – 14:10 Panel dyskusyjny (EN)

 Instytucjonalne i rządowe wsparcie dla ukraińskich uchodźców

 Moderator: Irina Ferencz, Dyrektor Stowarzyszenia Współpracy Akademickiej (ACA)

Goście:

 • Maija Airas, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej w dziedzinie szkolnictwa wyższego, Fińska Narodowa Agencja ds. Edukacji (EDUFI)
 • Aneta Sergeant, Kierownik projektu Study in Czechia, Czeska Narodowa Agencja Edukacji Międzynarodowej (DZS)
 • Gerhard Volz, Dyrektor ds. Współpracy Międzynarodowej w Szkolnictwie Wyższym, Austriacka Agencja Edukacji i Internacjonalizacji (OeAD), Austria
 • Karla Zimanova, Zastępca Dyrektora Słowackiej Akademickiej Agencji Informacyjnej (SAIA) 

 

 14:10 - 14:20 Wystąpienie specjalne Oleksiia Oleksiuka, przedstawiciela Fundacji Bezpieczny Kraj (Ukraina)

 

14:20 – 15:30 przerwa obiadowa

 

15:30 – 16:40 Panel dyskusyjny (EN)

 Uniwersytety Europejskie jako przykład umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego: wyzwania i obszary współpracy

 Wprowadzenie:

Solidarni z Ukrainą – Uniwersytety Europejskie: dr hab. inż. Paweł Śniatała, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, prof PP, Politechnika Poznańska

 

Moderator: prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Przewodniczący Rady NAWA

Goście:

 • prof. dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Uniwersytet Gdański 
 • prof. Andrii Smitiukh, Prorektor ds. Badań, Nauczania i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Narodowego im. Ilii Mechnikova w Odessie
 • prof. Ksenia Smyrnova, Prorektor ds. Kształcenia, Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie
 • prof. Jean-Marc Planeix, Prorektor ds. Partnerstw Akademickich i Zarządzania, Uniwersytet w Strasbourgu, koordynator strategiczny konsorcjum EPICUR
 • dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Rafał Witkowski, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

16:40 – 17:30 Panel dyskusyjny (PL)

Cyfrowa przyszłość - jak technologie mogą wspierać odbudowę wolnej Ukrainy

Moderator:  Waldemar Siwiński, założyciel i fundator Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, Prezes IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence

Goście:

 • Justyna Orłowska, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech - Szef Centrum GovTech (online)
 • dr hab. inż. Paweł Śniatała, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Poznańska
 • dr Bianka Siwińska, Prezeska Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, inicjatorka kampanii„Dziewczyny na politechniki” oraz projektów IT for SHE, New Technologies for Girls, pomysłodawczyni Perspektywy Women in Tech Summit 
 • Kateryna Suprun, Dyrektor Grupy Eksperckiej ds. Transformacji Cyfrowej w Edukacji i Nauce, Dyrekcja Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy (online)
 • Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Warszawska

 

 

18:30 Uroczysta kolacja w Starym Maneżu (ul. Juliusza Słowackiego 23)

  

4 kwietnia, wtorek

 

 

10:00 - 10:15 Wystąpienie specjalne Oleksandr Plodystyi, Konsul Generalny Ukrainy w RP

10:15 – 10:30 Wystąpienie specjalne dr Emily Borzcik, Dyrektor Regionu Europa Scholar Rescue Fund, Instytut Edukacji Międzynarodowej (IIE), Stany Zjednoczone

10:30 - 10:45 Wystąpienie specjalne dr Maija M. Kukla, Dyrektor Programowa Narodowej Fundacji Nauki (NSF), Stany Zjednoczone

 

10:45 – 11:45 Panel dyskusyjny (PL)

 Inicjatywy samorządowe - jak samorządy współpracują z ośrodkami akademickimi na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy? 

 Moderator: Marcin Witkowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Goście:

 • Wiktoria Herun, Kierownik Referatu Wspierania Akademickości, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
 • Iryna Ozymok, Kierownik programu lokalnego rozwoju gospodarczego, Fundusz Przedsiębiorstw Zachodnich NIS
 • Anna Wawdysz, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Młodzieży i Współpracy Akademickiej
 • Mirosław Lebiedź, Kierownik projektu Study in Wroclaw, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.

 

11:45 – 12:00 przerwa kawowa

 

12:00 – 12:50 Panel dyskusyjny (PL)

 Inicjatywy akademickie jako forma wsparcia studentów ukraińskich 

 Moderator: dr Zofia Sawicka, Zastępca Dyrektora NAWA

 Goście:

 • Yevheniia Polishchuk, Członkini Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Ukrainie
 • Aleksandra Lewandowska, Pełnomocniczka KRD ds. Współpracy Międzynarodowej, Krajowa Reprezentacja Doktorantów 
 • dr Igor Kilanowski, Przewodniczący Rady Młodych Naukowców
 • dr Jacek Kolanowski, Przewodniczący Akademii Młodych Uczonych PAN

 

12:50 – 13:40 Panel dyskusyjny (PL)

Inicjatywy naukowe na rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy

Moderator: dr Dawid Kostecki, Dyrektor NAWA

Goście:

 • Agnieszka Ratajczak, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • dr Andrzej Dybczyński, Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz (online)
 • prof. Maciej Żylicz, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • prof. Jerzy Duszyński, Doradca Prezesa Polskiej Akademii Nauk
 • dr Tomasz Szumełda, Koordynator Dyscyplin w Dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, Narodowe Centrum Nauki

 

13:40 - 14:00 Zakończenie konferencji

14:00 Lunch

  

W ramach każdego panelu dyskusyjnego przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi. 

Przez cały czas trwania konferencji zapewniamy tłumaczenie symultaniczne: PL, EN, UA.

Udostępnij