Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pasek

pdfKomunikat-ws-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-ramach-programu.pdf213.11 KB

FAQ

pdfPROM najczęściej zadawane pytania 19 czerwca.pdf227.04 KB

pdfPROM najczęściej zadawane pytania 26-czerwca.pdf48.77 KB

 

Ogłoszenie o naborze nr 11/2018 z dnia 18 maja 2018

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Cel Programu

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych prowadzących kształcenie oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Premiowane będą projekty, w których zachowana zostanie równowaga w liczbie osób przyjeżdżających i wyjeżdżających, jak również projekty oferujące uczestnictwo w wymianach stypendialnych osobom, które nie ukończyły 40. roku życia.

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Dofinansowane mogą zostać krótkie formy kształcenia, do których należą: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Regulamin-PROM.pdf491.77 KB wraz z załącznikami:

Zalacznik-nr-1-do-Regulaminu-Pelnomocnictwo.doc75.5 KB

Regulamin Programu w języku angielskim477.97 KB

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login w okresie od 18 maja 2018 do 2 lipca 2018 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 28 września 2018 roku.

Wniosek.pdf142.41 KB

Załącznik nr 1 - Wzór umowy293.69 KB 

Załącznik nr 2 - Regulamin (powyżej)

Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-umowy-Beneficjenta-z-Uczestnikiem-Projektu-wraz-z-zalacznikami.pdf718.64 KB

Zalacznik-nr-4-do-Umowy-wzor-umowy-o-przeniesienie-autorskich.pdf245.79 KB

Zalacznik-nr-5a-do-Umowy-wzor-raportu-czesciowego.pdf634.2 KB

Zalacznik-nr-5b-do-Umowy-wzor-raportu-koncowego.pdf639.57 KB

Zalacznik-nr-6-do-Umowy-Ankieta-ewaluacyjna.pdf430.99 KB

Zalacznik-nr-7-do-Umowy-Minimalny-zakres-danych-osobowych.pdf242.21 KB

Zalacznik-nr-8-do-Umowy-Wzor-oswiadczenia-uczestnika.pdf574.98 KB

Zalacznik-nr-9-do-umowy-Wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych.pdf440.51 KB

Zalacznik-nr-10-do-umowy-Wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych.pdf428.51 KB

 Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

30 000 000,00 zł

Udostępnij