Ogłoszenie - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

pasek

Komunikat-w-sprawie-zakonczenia-naboru-wnioskow-w-ramach-programu

Komunikat-nt.-kosztow-bezposrednich-i-posrednich

PROM_najczesciej-zadawane-pytania_17_kwietnia

 

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2019 z dnia 11 lutego 2019

Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej z 7 lipca 2017 r. (Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. poz. 1530 ze zm.) Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków o udział w Programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

Cel Programu

Celem Programu jest doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej sfinansuje wybrane projekty uczelni oraz podmiotów prowadzących szkołę doktorską (instytucje prowadzące kształcenie doktorantów) oferujące stypendia na sfinansowanie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Projekty te muszą obejmować zarówno wyjazdy Polaków za granicę, jak i przyjazdy doktorantów i kadry akademickiej z zagranicy do Polski.

Program kierowany jest głównie do doktorantów: muszą oni stanowić co najmniej 80% uczestników każdego projektu. Dodatkowo, w projektach mogą brać udział przedstawiciele kadry akademickiej - osoby będące nauczycielami akademickimi lub pracownicy Wnioskodawcy prowadzący kształcenie doktorantów, jednak ich liczba nie może przekroczyć 20% wszystkich uczestników.

Premiowane będą projekty, w których zachowana zostanie równowaga w liczbie osób przyjeżdżających i wyjeżdżających, jak również projekty oferujące uczestnictwo w wymianach stypendialnych osobom, które nie ukończyły 40. roku życia

Program jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu

Dofinansowane mogą zostać krótkie formy kształcenia, do których należą: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z pisaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Regulamin Programu

Regulations-of-the-PROM-Programme

Zalacznik-1-do-Regulaminu_Pelnomocnictwo

Zalacznik-2-do-Regulaminu-Wzor-umowy

Termin składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/loginw okresie od 11 lutego 2019 do 9 maja 2019 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 sierpnia 2019 roku.

Wzor-wniosku 

Zalacznik-nr-3-do-Umowy-Wzor-umowy-Beneficjenta-z-Uczestnikiem-Projekt

Annex-3-Model-of-the-agreement-between-the-Beneficiary-and-the-Project-Participant

Zalacznik-nr-4-do-Umowy-Wzor-umowy-o-przeniesienie-autorskich-praw-majatkowych

Zalacznik-nr-5a-do-Umowy-Wzor-raportu-czesciowego

Zalacznik-nr-5b-do-Umowy-Wzor-raportu-koncowego

Zalacznik-nr-6-do-Umowy-Ankieta-ewaluacyjna

Zalacznik-nr-7-do-Umowy-Formularz-danych-osobowych-uczestnika

Zalacznik-nr-8-do-Umowy-Wzor-oswiadczenia-uczestnika

Zalacznik-nr-9-do-Umowy-Wzor-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych

Zalacznik-nr-10-do-Umowy-Wzor-odwolania-upowaznienia-do-przetwarzania-danych-osobowych

Zalacznik-nr-11-do-Umowy-Zasady-i-sposob-przetwarzania-danych-osobowych

Zalacznik-nr-12-do-Umowy-Wzor-harmonogramu-platnosci

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu

40  300 000,00 zł

Udostępnij