Ogłoszenie nr 30/2020 z dnia 05.11.2020 r. o wprowadzeniu zmian do naborów - NAWA

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: Polityka prywatności.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej informuje, że w związku z pandemią COVID-19 oraz w odpowiedzi na aktualne potrzeby uczestników Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa związane z możliwością bezpiecznego przebywania i kształcenia w Polsce, wprowadza zmiany w niżej wymienionych regulaminach, o których mowa w ogłoszeniach:

Numer ogłoszenia

Nazwa programu Agencji

06/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia

05/2019 z dnia 11.02.2019 r.

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i jednolite studia magisterskie

W regulaminach ww. programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wprowadza się następującą zmianę w zasadach wypłat stypendiów: usunięta zostaje przesłanka dotycząca cofnięcia stypendium w przypadku uzyskania przez stypendystę zezwolenia na stały pobyt w trakcie odbywania cyklu kształcenia w ramach Programu.

Stypendysta, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały może kontynuować kształcenie ze stypendium Dyrektora NAWA na zasadach określonych w umowie i regulaminie właściwego naboru.

Pozostałe zasady wypłaty stypendiów pozostają bez zmian.

Ogłoszenie weszło w życie z dniem 5 listopada 2020 r. z mocą obowiązywania od 1 października 2019 r.

Udostępnij